Edward M. Urbanowski: Pasterz

edward urbanowski11

Nasza diecezja warszawsko – praska ma nowego ordynariusza. Został nim bp Romuald Kamiński. W sobotę w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbył się ingres nowego ordynariusza.
Uroczystość rozpoczęła się od obrzędu wprowadzenia nowego biskupa do katedry, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio w towarzystwie abp Henryka Hosera, dotychczasowego ordynariuszowi diecezji. Przedstawiciel Watykanu odczytał bullę nominacyjną, po czym wręczył ją nowemu ordynariuszowi. Następnie abp Hoser skierował do zgromadzonych słowa powitania. „Za chwilę, na początku liturgii mszalnej, przekażę memu następcy historyczny pastorał, znak urzędu i pasterskiej posługi, symbol władzy służebnej i pokornej. Symbol czujności pasterskiej i troski o dobro duchowe osób powierzonych opiece biskupa.”
W swojej pierwszej homilii bp Romuald Kamiński powiedział: – Przychodzę, by służyć ludowi Bożemu w pielgrzymce wiary, licząc w sposób szczególny na wsparcie ze strony wszystkich stanów Kościoła, które tworzą diecezję warszawsko-praską – począwszy od kapłanów, poprzez osoby życia konsekrowanego aż po ludzi świeckich. Chciałbym, aby ta intencja – „Służba dla Zbawienia” towarzyszyła mi i wam na zawsze. (…) Życie całej wspólnoty diecezjalnej jest niezwykle mocno złączone z trudnymi dziejami Ojczyzny. Rzeź Pragi w listopadzie 1794 roku, bitwa pod Olszynką Grochowską w lutym 1831 roku czy Bitwa Warszawska 1920 roku rozegrana na polach Ossowa i Radzymina. Ojciec Święty, Jan Paweł II (13.06.1999 r.), nałożył na diecezję warszawsko-praską obowiązek szczególnej pamięci o roku 1920 i jego wydarzeniach. (…) Dzisiaj ta świątynia zgromadziła na modlitwie wielką rzeszę osób, prawdziwie kochających Kościół święty, aby uprosić potrzebne łaski dla całej wspólnoty diecezjalnej i kolejnego pasterza. Czas pokazał, że kolejny posłany do posługi biskup może dziś z radością zaświadczyć i powiedzieć wobec poprzedników na urzędzie biskupim, służbie kapłańskiej i życiu konsekrowanym, wobec ludu bożego tej wspólnoty – dziękuję za trud budowania i owoce waszej służby.
Życzenia nowemu Ordynariuszowi przesłał prezydent Andrzej Duda: – Diecezja, kierowanie którą Stolica Apostolska powierzyła Ekscelencji, jest jedną z najmniejszych, a zarazem najbardziej ludnych w Polsce, licząc przeszło milion wiernych. To diecezja młoda metryką, bo erygowana niespełna 26 lat temu, ale kultywująca długą, piękną tradycję praskiej parafii i sanktuarium loretańskiego, sięgającą XVII wieku. Prawobrzeżna Warszawa i jej okolice należą od lat do intensywnie rozwijających się i zmieniających regionów kraju. Wszystko to sprawia, że praca duszpasterska w Kościele warszawsko-praskim przynosi coraz to nowe wyzwania, związane z przemianami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Ufam, że wszechstronna wiedza i bogate doświadczenie Ekscelencji będą bezcenną pomocą w pełnieniu obejmowanej zaszczytnej i odpowiedzialnej godności. Raz jeszcze winszując ingresu, z serca życzę Księdzu Biskupowi obfitości łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała. Niechaj posługa Ekscelencji przynosi dobre owoce Kościołowi warszawsko-praskiemu i całej naszej Ojczyźnie.
* Bp Romuald Kamiński; ur. 07.02.1955 r.; święcenia kapłańskie – 1981 a biskupie w 2005 r.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.