Edward M. Urbanowski: Porozmawiajmy

edward urbanowski11

Darujmy sobie politykę. Święta. Ale za miesiąc matury! Więc może tym razem porozmawiajmy o przyszłości naszych dzieci i wnuków. Co mają studiować, by osiągnęły sukces zawodowy i osobisty? A nie jest to łatwy wybór. Ksiądz i hydraulik wiadomo, dadzą sobie radę, ale co z resztą? Sądzę, że powinniśmy z nimi o tym porozmawiać, naturalnie, o ile zechcą. Może przy wielkanocnym śniadaniu? Nie jest bowiem tajemnicą, że dzisiaj sam fakt ukończenia studiów liczy się już coraz mniej. Najwyższa więc pora, byśmy dostosowali nasze wyobrażenia o zdobywania wykształcenia do wymagań świata. Tego świata!
Przed kilkoma dniami Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego opublikowało raport pt: „Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych”. Jest to praca naukowa oparta na analizie ankiet, jakie wypełnili polscy pracodawcy. To pasjonująca lektura! Z raportu wynika, że większość pracodawców wymaga od swoich przyszłych pracowników znajomości języków obcych oraz … specyficznych cech osobowościowych, np. zdolności do motywowania siebie, systematyczności, łatwości komunikowania się, umiejętności współpracy, opanowania, odporność na stres czy odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Natomiast nikt już nie mówi o wykształceniu zawodowym, bo ponoć to można nauczyć się na szkoleniach, kursach czy podglądając innych. Widać też, że coraz istotniejsze są umiejętności techniczne związane np. z myśleniem analitycznym czy obsługą specjalistycznych programów komputerowych.
W grupie kierunków administracyjno-prawnych od absolwentów wymagana jest znajomość języków obcych, opanowanie, znajomość branży, umiejętność rozwiązywania problemów, a także wiedza specjalistyczna. Przydatna też jest komunikatywność, systematyczność oraz samodzielność.
Od absolwentów kierunków ekonomicznych pracodawcy oczekują przede wszystkim znajomości języków obcych i branży. Szczególną uwagę zwracają na wiedzę i umiejętności wyniesione z praktyk zawodowych. Ponadto oczekują wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, przy nie mniej wysokich umiejętnościach komunikowania się i pracy zespołowej. Mile widziane są też odporność na stres, systematyczność i podejmowanie własnych inicjatyw.
Znajomości języków obcych oczekują pracodawcy od absolwentów kierunków humanistycznych. Istotną rolę odgrywają też praktyczne umiejętności, znajomość branży, oprogramowania komputerowego, a także takie kompetencje jak komunikatywność, odporność na stres i samodzielność.
Od studentów kierunków ścisłych pracodawcy oczekują głównie znajomości języków obcych i branży, a także specjalistycznej wiedzy, logicznego myślenia oraz umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.
Cechą pożądaną u absolwentów kierunków społecznych jest przede wszystkim umiejętność komunikowania się, dopiero kolejnym aspektem jest znajomość języków obcych. Dodatkowo idealny kandydat w tej dziedzinie powinien być odporny na stres, motywować siebie oraz posiadać takie cechy osobowościowe, jak kultura osobista, odpowiedzialność czy łatwość nawiązywania kontaktów.
Mówiąc krótko, aby nasze dziecko czy wnuczek znalazło dobrą posadę, potrzeba … nas, dorosłych. To my winniśmy być dla niego źródłem mądrości. Bo co by nie powiedzieć, świat nie zgłupiał. Świat wciąż ceni ludzi mądrych a nie przemądrzałych.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.