Efekty współpracy rady z wójtem w Gminie Poświętne

salanska

– W poprzedniej kadencji miała miejsce sytuacja, kiedy rada zablokowała wójtowi możliwość ubiegania się o zewnętrzne finansowanie na wodociąg bowiem z projektu budżetu zdjęła środki na projekty sieci wodociągowej. (…) Gdyby nie było tej blokady ze strony rady to w tamtym okresie mogliśmy pozyskać cztery miliony złotych, co pozwoliło by na realizację wodociągu w tych miejscowościach – mówi Jolanta Sałańska, od trzech kadencji radna Gminy Poświętne, mieszkanka Ręczaj Polskich.

Słaba jakość wody pitnej, to jeden z najczęściej podnoszonych przez mieszkańców Gminy Poświętne problemów. – Woda w naszego dotychczasowego ujęcia jest brudna. Nie nadaje się ani do prania, ani tym bardziej do celów spożywczych. Woda z wodociągu ma dobry smak, jest krystaliczna, dobra do celów w gospodarstwie jak również w domu. Jestem zadowolona, że mamy wreszcie wodociąg – opowiada Ewa Tlaga, mieszkańców Gminy Poświętne.

Również zdaniem Jana Cymermana, wójta Poświętnego, dobra jakość wody to największa bolączka gminy, którą zarządza od wielu lat. – Mieszkańcy różnych miejscowości z naszej gminy, a jest u nas aż 28 sołectw, często zgłaszają problem jakości wody zarówno podczas spotkań wiejskich jak też spotkań indywidualnych. Ale nasza gmina nie ma możliwości sfinansowania sieci wodociągowej z własnych środków. Dlatego staramy się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, gdy tylko pojawia się taka możliwość w formie konkursu lub preferencyjnych kredytów – mówi wójt Cymerman.
Należy pamiętać, że aby gmina mogła ubiegać się o dotacje w różnych, pojawiających się ostatnio coraz częściej konkursach, powinna mieć niemal gotową do tego celu dokumentację techniczną o której należy myśleć wcześniej planując strategiczne dla gminy inwestycje. Jak się okazuje w Poświętnem nie zawsze jest to możliwe. – W poprzedniej kadencji miała miejsce sytuacja, kiedy rada zablokowała wójtowi możliwość ubiegania się o zewnętrzne finansowanie na wodociąg bowiem z projektu budżetu zdjęła środki na projekty sieci wodociągowej a to praktycznie uniemożliwiło składanie przez gminę wniosków do RPO na wodociąg w Woli Ręczajskiej, Kielczykowiźnie i Kolnie. Musieliśmy więc te miejscowości zwodociągować w dużej części ze środków własnych. Gdyby nie było tej blokady ze strony rady to w tamtym okresie mogliśmy pozyskać cztery miliony złotych, co pozwoliło by na realizację wodociągu w tych miejscowościach – mówi Jolanta Sałańska, od trzech kadencji radna Gminy Poświętne, mieszkanka Ręczaj Polskich.
– Długo czekaliśmy, ale wreszcie mamy wodociąg, z czego jestem bardzo zadowolony. Woda w mojej studni jest okropna, żółta i brudna. Nie nadaje się do spożycia. Do użytku domowego przywożę wodę z Ciemnego. Piłem już wodę z naszego wodociągu, jest bardzo dobra i czysta. Rozwiąże dużo moich problemów domowych i gospodarskich – dodaje mieszkaniec gminy Ryszard Pazio.
Wójt Cymerman podkreśla, że możliwość współpracy pomiędzy organem stanowiącym (Radą) a organem wykonawczym (Wójtem, Burmistrzem czy Prezydentem) ma kluczową rolę dla rozwoju danej gminy. – Bez możliwości na współpracę i porozumienie rozwój gminy jest zagrożony – mówi. Te słowa znajdują potwierdzenie również w rozmowach z ekspertami, którzy zwracają uwagę na znaczenie harmonijnej współpracy dla rozwoju.
– Radni, blokując wyprzedzające działania gminy bądź działania planistyczne, skazują praktycznie gminę na odcięcie od możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój infrastruktury: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, inwestycji w obiekty użyteczności publicznej, warto zacząć mówić o tym już, gdy zbliżamy się do końca obecnej kadencji i za chwilę będziemy dokonywali nowych wyborów – dodaje prawnik od spraw samorządowych.
Podczas rozmowy radna Sałańska kilkakrotnie powraca do poprzedniej kadencji, przypominając częste problemy pojawiające się na linii rada – wójt. Jej zdaniem na szczęście dla gminy w tej kadencji takich sytuacji nie ma. – Wzajemne wsparcie jest bardzo ważne bo tylko dzięki współpracy rady i wójta można osiągnąć dobre dla mieszkańców efekty. Cieszę się, że w obecnej kadencji jest bez porównania lepiej. Dlatego i efekty są odczuwalne przez mieszkańców – mówi nasza rozmówczyni. – Dobiega końca realizacja wodociągu w Ręczajach Polskich i w Ręczajach Nowych o długości 10 km. Podłączenie do sieci zadeklarowało ok 190 gospodarstw obu miejscowości a gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 2 miliony 300 tys. Złotych – opowiada radna.
Warto zauważyć, że pomimo iż Gmina Poświętne jest gminą wiejską to odnotowuje, jako jedyna z gmin wiejskich w powiecie wołomińskim, przyrost mieszkańców. W ciągu ostatnich dwóch lat z 5 950 nastąpił wzrost do 6 200 osób. – A na przełomie kolejnych dwóch lat, sądząc po ilości powstających budynków mieszkalnych zapowiada się dalszy przyrost. Osiedlają się u nas również nowe firmy, choćby ostatnio w Ręczajach Polskich – mówi wójt Cymerman. Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.