Eko-punkty w Powiecie Wołomińskim

Starostwo Powiatu Wołomińskiego przygotowuje projekt w ramach realizowanego zadania pn. ?Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego?. Projekt zakłada utworzenie na terenie powiatu punktów edukacji ekologicznej.

Utworzenie takich ścieżek, jak te pokazane na zamieszczonych fotografiach, ma służyć propagowaniu ochrony przyrody wśród wszystkich osób spędzających aktywnie czas na świeżym powietrzu. Ścieżki edukacyjne będą również idealnym miejscem na zajęcia terenowe dla uczniów. Planowane punkty edukacji ekologicznej obejmują 3 główne typy obiektów. Są to ścieżki dydaktyczne, biblioteka (lub wytypowana pracownia szkolna) wyposażona w wydawnictwa, filmy, prezentacje multimedialne, salę edukacyjną oraz tablice informacyjne na terenach istniejących parkingów leśnych.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego istnieją już pewne punkty do edukacji ekologicznej. Są one zorganizowane głównie przez Nadleśnictwa na terenach lasów państwowych, a także na terenach niektórych gmin. Najbardziej znanymi obiektami są ścieżki dydaktyczne na terenie Nadleśnictwa Drewnica(ścieżka w Ząbkach, w pobliżu siedziby Nadleśnictwa oraz Ostrówku, przy rezerwacie Dębina), ścieżka dydaktyczna na terenie Nadleśnictwa Łochów( Kąty Czernickie w gminie Strachówka) i ścieżka dydaktyczna na terenie glinianek w Zielonce.

Starostwo planuje doposażyć już istniejące obiekty a także utworzenie nowych punktów. Dotychczas zaproponowano 3 nowe lokalizacje na terenach Nadleśnictw, w tym w Zielonce (w rejonie Pomnika Pomordowanych Harcerzy), w rejonie rezerwatu Śliże w gm. Jadów, a także na terenie Gminy Radzymin, w rejonie Załubic Starych lub Łąk.

W dniu 3 lutego 2010r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami 4 Nadleśnictw: Drewnica, Łochów, Jabłonna i Mińsk Mazowiecki. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele wydziału dróg powiatowych i zarządu dróg wojewódzkich. Uczestnicy pozytywnie odnieśli się do pomysłu współpracy z powiatem w omawianym zakresie. Padły cenne propozycje i pojawiły się nowe pomysły.

– Do współpracy w przy realizacji projektu zaprosiliśmy Nadleśnictwa znajdujące się na terenie powiatu wołomińskiego, a także gminy, szkoły i zarząd dróg. Planujemy zainteresować uczniów ze szkół z terenu powiatu do korzystaniem z punktów, a także zaangażować ich w opiekę nad nimi. Przewidujemy prowadzenie zajęć nie tylko przez nauczycieli, ale również korzystanie z ogromnej wiedzy leśników, przyrodników, i innych osób znających się na tej tematyce – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska.

W styczniu Wydział Ochrony Środowiska otrzymał informację o otrzymaniu dofinansowania przez WFOŚiGW w 2010r. Niezbędne środki własne będą pochodziły z działu ?Ochrona środowiska? budżetu powiatu, do którego od 2010r. trafiają środki dawnego powiatowego funduszu ochrony środowiska.

Obecnie projekt jest na etapie gdzie planowany jest wybór lokalizacji punktów ze zgłoszonych przez Nadleśnictwa obiektów. W następnym etapie prowadzone będą szczegółowe ustalenia z gminami.

Projekt realizowany jest przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Red