Energia słoneczna w Zielonce i Tłuszczu

16_ok

Dzięki unijnemu wsparciu w podwarszawskiej Zielonce oraz w gminie Tłuszcz tradycyjne technologie produkcji energii zastąpione zostaną systemami odnawialnych źródeł energii opartymi na energii słonecznej i biomasie.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację projektów wnioskodawcy otrzymają łącznie kwotę ponad 13,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie dwóch projektów podpisali  4 lipca br. członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Blisko 10 mln zł unijnego wsparcia otrzyma gmina Tłuszcz na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Zielonką, Fundacją Kolos z Warszawy, i Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne. Dla użytkowników prywatnych zainstalowane zostaną systemy odnawialnych źródeł energii oparte na energii słonecznej i biomasie m.in. 117 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacje fotowoltaiczne, 153 pompy ciepła oraz 117 kotłów grzewczych opalanych biomasą.

Łączna liczba instalacji OZE wyniesie 1172. Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość powietrza, zmniejszy niska emisja zanieczyszczeń, a także nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.