Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Konkurs plastyczny

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. UM Ząbki ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci! Do wygrania gadżety od Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Ząbki.

Cel konkursu:
– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu komunikacyjnego i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w mieście;
– zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się,
– popularyzacja kampanii „Dzień bez samochodu”.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej:

– dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3,
– zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna zachęcać kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów, promując i zachęcając do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów, spacerów, sportu.

Harmonogram konkursu:
‐ ogłoszenie konkursu – 10 września 2021r.
‐ dostarczenie prac konkursowych – 20 września 2021r.
‐ obrady jury i wręczenie nagród – październik 2021r.

Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatów i sześciu wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria:- uczniowie klas I – III szkół podstawowych: 3 nagrody i 3 wyróżnienia;
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII – 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Łącznie zostanie przyznanych 6 nagród i 12 wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo innego  podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu w danej kategorii wiekowej).
Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania konkursu.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu miasta Ząbki. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę i musi być to praca indywidualna (jedna praca – jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane przez Jury.

Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna. Udział w konkursie wiąże się z ujawnieniem danych osobowych dziecka w zakresie: praca plastyczna, imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejsce w konkursie, nagroda, wizerunek. Ujawnienie może nastąpić na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły FB, w prasie lokalnej, na stronie Urzędu Miasta Ząbki.

Prace plastyczne będą przesłane w wersji elektronicznej do Urzędu Miasta Ząbki na adres: promocja@zabki.pl, celem prezentacji prac w mediach społecznościowych Miasta Ząbki i na stronie UM Ząbki.

Administratorem danych osobowych dziecka są poszczególne szkoły biorące udział w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach ogólnych opisanych w klauzulach informacyjnych poszczególnych szkół.

Zgoda na udział dziecka w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie i na zasadach opisanych powyżej

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

Więcej informacji z Ząbek

Piknik Rodzinny – MOSiR Ząbki

W najbliższą niedzielę, 29 maja odbędzie się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 na terenie Stadionu Miejskiego i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne parkowanie z kartą Jestem z Ząbek

Ząbki – opłata dodatkowa za brak ważnego biletu parkingowego

Opłatę dodatkową, za brak biletu za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w dokumencie opłaty dodatkowej. [...]
0 komentarzy
Miasto Ząbki na I miejscu w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego

Miasto Ząbki na I miejscu w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego

W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 gmina miejska Ząbki zajęła I miejsce [...]
0 komentarzy
Festyn Rodzinny w SP nr 3. Zostań dawcą szpiku

Festyn Rodzinny w SP nr 3. Zostań dawcą szpiku

4 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3, przy ul. Kościelnej 2 w Ząbkach, odbędzie się Festyn Rodzinny. Podczas festynu dorośli, we współpracy z [...]
0 komentarzy

Ząbkobusy wracają na Drewnicką i Kochanowskiego

Od wtorku 24 maja od początku kursowania linie Ząbki-1 i Ząbki-3 powrócą na swoją podstawową trasę ulicami Drewnicką i Kochanowskiego  z uwzględnieniem zmiany przebiegu ul. Drewnickiej. [...]
0 komentarzy

Ząbki – remont skrzyżowania ulic Maczka i Andersena

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy wyniesionego skrzyżowania, od dnia 23.05.2022 r. nastąpi zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ulic Maczka i Andersena.   Więcej [...]
0 komentarzy

Jak bez problemów pobrać bilet zerowy i parkować bezpłatnie w SPP w Ząbkach

W związku z wprowadzeniem w Ząbkach stref płatnego parkowania pod koniec marca i w kwietniu było bardzo duże zainteresowanie wyrobieniem karty mieszkańca. Przybyło [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie wymagań określonych [...]
0 komentarzy

Ząbki – pamiętaj o drugiej racie płatności za zezwolenie

II. ratę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 należy wpłacić do dnia   31.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ząbki [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs dla organizacji pozarządowych

Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 6 maja 2022 r.ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.