Ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb w Markach

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Marki informuje, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Marek są zobligowani do składania zgłoszeń o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. Nr 13 lub można wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

WZÓR ZGŁOSZENIA

Źródło: UM Marki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.