Zmiana numeru konta do wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w Kobyłce

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących pism zawierających informację o zmienionym numerze konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy, że pisma te są autentyczne i zostały wysłane przez Urząd Miasta Kobyłka.

Wspomniana zmiana jest wynikiem przeprowadzonego porządkowania i poprawiania systemu płatniczego. Uspokajamy, że wszystkie środki wpłacone na dotychczasowe numery kont zostały zaksięgowane poprawnie, jednak z powodu rozbieżności numerów, operacja ta była wykonywana ręcznie przez pracownika Urzędu Miasta Kobyłka. Informację, o której mowa otrzymują tylko ci mieszkańcy, u których stwierdzono nieprawidłowości tj. około 400 osób. Poprawiony numer konta pozwoli, tak jak w przypadku pozostałych – automatyczne księgowanie wpłat.

Źródło: UM Kobyłka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.