Fundament domu jednorodzinnego

? Każdy, kto chce budować własny dom, lecz nie jest fachowcem w tej branży może uzyskać niezbędne informacje. Niezależnie od możliwości wymiany informacji telefonicznej lub mailowej będziemy dzielili się swoim doświadczeniem budowlanym na łamach „Życia” ? mówi Paweł Oleksiak z firmy STROP-BUD.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o tym, że fundament to podstawa budynku i ma za zadanie przekazać wszystkie obciążenia z budynku na grunt nośny. Jak wiemy budynek jest obiektem budowlanym. Fundament stanowi o trwałym związaniu obiektu z podłożem gruntowym. Zespół wszystkich fundamentów pod budynek nazywa się posadowieniem bezpośrednim, pod warunkiem, że warstwy gruntu nośnego zalegają płytko poniżej poziomu terenu. Fundamenty bezpośrednie występują głównie w postaci ław fundamentowych oczywiście zbrojonych zwykle czterema prętami wzdłużnie połączonych strzemionami. Spód fundamentu musi się znajdować niżej niż największa głębokość przemarzania, która zleży od strefy klimatycznej (nasza strefa to 1m). Wymiary fundamentów, głębokość posadowienia, zbrojenie oraz sposób posadowienia określa projektant-konstruktor na podstawie obliczeń. Jeśli warunki nośności gruntu wymagają zwiększenia szerokości ław to ławy takie należy wyposażyć w niezbędne zbrojenie poprzeczne. W sytuacji gdy istnieje ryzyko nierównomiernego osiadania podłoża gruntowego pod naciskiem budynku, zwłaszcza na gruntach słabych uzasadnione jest wykonanie monolitycznej płyty fundamentowej lub palowania pod ławy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych uprawniony geodeta wytycza osie ścian budynku utrwalając je głównie na tzw. ławach ciesielskich. Przystępując więc do prac ziemnych, usuwamy wierzchnią organiczną warstwę gruntu zwaną humusem, która nie posiada właściwości nośnych ale przyda się do zagospodarowania działki. Kolejnym etapem jest wykonanie wykopów dla posadowienia ław fundamentowych. Wskazanym jest wykonanie wykopu sprzętem mechanicznym całościowo do poziomu górnego wymiaru posadowienia ław fundamentowych. Ostatnie warstwy gruntu do poziomu posadowienia fundamentu należy usuwać ręcznie, tak aby nie naruszać struktury gruntu poniżej posadowienia. Przez okres trwania robót ziemnych należy pilnować aby nie doszło do zalania wykopu wodami opadowymi. Na dnie wykopu wykonuje się polewkę z betonu o niskiej wytrzymałości 10 do 15 cm, która wzmacnia podłoże gruntu na styku z ławą. Przy gruntach ścisłych i stabilnych można stosować podkłady betonowe pod zbrojenia ław (podkłady poprzeczne np. 5x7x50cm). Kolejna faza to wykonanie szalunków ław, przygotowanie i ułożenie zbrojeń wg projektu. Ten etap prac powinien być odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Następnym etapem jest układanie mieszanki betonowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego (beton C16/20). Po tzw. dojrzewaniu betonu w ławach wykonuje się izolację poziomą. Uzyskujemy w ten sposób podstawę do budowy ścian fundamentowych zwykle z bloczków betonowych.

www.stropbud.pl
mgr inż. Paweł Oleksiak