Fundusze Europejskie obecne w życiu kobiet

Fundusze Europejskie obecne w życiu kobiet

Fundusze europejskie odgrywają ważną rolę w życiu mieszkanek Mazowsza. Dzięki pomocy z UE kobiety rozwijają swoje biznesy, pracują w lepszych warunkach, korzystają z nowoczesnej służby zdrowia i edukacji. Trzeba podkreślić, że kobiety już ponad 18 lat korzystają z efektów zrealizowanych projektów, które każdego dnia poprawiają jakość ich życia. A dzisiaj, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia

Kobiety siłą Mazowsza 

Na terenie województwa mazowieckiego mieszka ponad  2,8 mln kobiet. To ponad 52 procent wszystkich mieszkańców Mazowsza. Współczesne kobiety są silne, przebojowe i wiedzą czego chcą. Kobiety są otwarte i ciekawe drugiego człowieka, są solidarne i konsekwentne. Środki europejskie, jakie pojawiły się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, pozwoliły kobietom spełniać ich marzenia – zawodowe, edukacyjne, rodzinne. Wiele pań w odpowiednim momencie otrzymało wsparcie i mogło zacząć nowe życie. Fenomen funduszy europejskich widoczny jest w każdym mieście, powiecie i gminie. Unijne inwestycje są nieodłącznym elementem kobiecej codzienności.

Unia Europejska motywuje do zmian

Polska jest jednym z największych beneficjentów środków europejskich, a programy regionalne odzwierciedlają potrzeby regionów i województw. Kończy się perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach której dofinansowanie otrzymało ponad 5,6 tys. projektów realizowanych na Mazowszu. Blisko 2 mld euro to rozwój w takich obszarach jak: gospodarka niskoemisyjna, rynek pracy, ekologiczny transport, ochrona środowiska, edukacja, badania i rozwój, służba zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturalnego, cyfryzacja oraz aktywizacja społeczna i walka z ubóstwem. Kobiety na każdym etapie życia korzystają z efektów zaistniałych zmian. Dzięki funduszom europejskim panie m.in. leczą się w nowoczesnych placówkach zdrowia, korzystają  z nowoczesnego sprzętu, mają dostęp do diagnostyki w swoich miejscach zamieszkania, np. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą czy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Panie chętnie też odwiedzają instytucje kultury np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Galerię w Ostrołęce, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Kamienicę Deskurów w Radomiu. Ważną rolę w życiu mieszkanek Mazowsza odgrywa edukacja. Dzięki wsparciu środków europejskich, na każdym etapie życia, możliwa jest wszechstronna nauka. Udział w projektach daje możliwości nauki języków obcych, rozwijania kompetencji społecznych i cyfrowych, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, korzystania z bogatej oferty bibliotek publicznych, a także studiowania na wyższych uczelniach. Natomiast seniorki korzystają np. z Domów Seniora, które powstały dzięki funduszom europejskim, a panie zmagające się z chorobą, niesamodzielne i z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Dziennych Domów Opieki. W tych miejscach oferowana jest im opieka medyczna, rehabilitacja i każda niezbędna pomoc.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed nami kolejna unijna perspektywa, nowy program regionalny dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg. Już w czerwcu ogłoszony zostanie konkurs skierowany tylko do kobiet i mający na celu aktywizację zawodową biernych zawodowo kobiet. Godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to będą najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach tego naboru.

Więcej informacji z Mazowsza

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy
Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, [...]
0 komentarzy

Terytorialsi w ćwiczeniu „Powiat-2024”

Współdziałanie służb, doskonalenie umiejętności i sprawdzanie procedur  – terytorialsi, policjanci i strażacy uczestniczyli w ćwiczeniu obronnym „Powiat-2024” przeprowadzonym na terenie powiatu wyszkowskiego.   W [...]
0 komentarzy

Strażacy Miesiąca nagrodzeni

Maciej Smolak z OSP Otwock-Wólka Mlądzka to druh wyróżniony tytułem „Strażak Miesiąca” w styczniu, natomiast Arkadiusz Grotek z OSP Kostrzyń w gminie Wyśmierzyce z powiatu białobrzeskiego zdobył ten tytuł [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.