Gdzie do kanalizacji | Miasto Marki

Wodociąg Marecki rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Oto najnowsza lista ulic, gdzie prace zostały już odebrane, oraz tych, które są w realizacji

W 2018 r. miejska spółka uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności m.in. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Część prac została już zrealizowana. Mieszkańcy mogą rozpocząć starania o wykonanie przyłącza do domu.

– W kontynuacji informacji z listopada ubiegłego roku, po trzech kolejnych miesiącach realizacji sieci wskazujemy, iż w przypadku ulic, gdzie prace zostały zakończone i odebrane przez nadzór budowlany, można rozpocząć prace przyłączeniowe (po uprzednim uzyskaniu w Wodociągu Mareckim warunków technicznych i uzgodnieniu projektu). W drugim przypadku można rozpocząć starania o wydanie warunków technicznych, aby po odbiorze inwestycji przez nadzór budowlany. możliwe było wykonanie projektu podłączenia, a następnie jego realizacja ? informuje Wodociąg Marecki.

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest  WYKONANA i ODEBRANA:

Zagłoby, Zygmuntowska, Tatarska, Kozacka, Zamkowa, Butrymów (od nr 4 do 8), Modrzewiowa (od ul. Błękitnej do ul. Zielonej), Zielona (od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej), Długosza (od ul. Sobieskiego do ul. Granicznej), Tęczowa (od ul. Źródlanej do ul. Akacjowej), Płońska (od ul. Poznańskiej), Podkomorzego, Środkowa (sięgacz do nr 3÷3f i 5÷5f), Spacerowa (od nr 84 do 108), Grunwaldzka 46J (podłączenie od ul. Spacerowej), Bandurskiego (sięgacz do nr 83), Wesoła (sięgacz do nr 95B), Wilcza (sięgacz do nr 38A), Jutrzenki 40 (podłączenie od ul. Chotomskiej)

Nauczycielska, Dziennikarska, Kościuszki (sięgacz do nr 38a÷38j), Okólna,  Grunwaldzka (od ul. Okólnej do ul. Kraszewskiego), Grunwaldzka (sięgacz do nr 42÷42J), Grunwaldzka (sięgacz do nr 46÷46M) Parkowa, sięgacz przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego  nr 109 i 111, Mała (od ul. Piaskowej do ul. Ceramicznej), Wąska 6 (sięgacz od ul. Królowej Marysieńki), Baczyńskiego (od ul. Makuszyńskiego do nr 12), Spacerowa (na północ od Dębowej),

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami przydomowymi na nieruchomościach prywatnych w ulicach: Lisa Kuli (sięgacz od nr 103G), Wojskiego nr 1G/1 i 1G/2, Obrońców 8, Zygmuntowskiej 8, Zygmuntowskiej 11, Zagłoby 23,

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest W TRAKCIE BUDOWY:

Butrymów, Bilewiczów, Kordeckiego, Kurcewiczów, Wiśniowieckiego, Podolska, Kamieniecka, Butrymów (sięgacz do nr 24F), Kujawska, Skłodowskiej, Leśna (sięgacz do nr 8E), Legionowa (sięgacz do nr 42A÷42I i 44, 44A), Pogodna (od nr 5 do nr 7), Wilgi (sięgacz od ul. Pogodnej)

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami przydomowymi na nieruchomościach prywatnych w ulicach: Fabrycznej 93F, 93H, 95A (sięgacz), Moniuszki 4, Pogodnej 3B, Piotra Skargi 37, Piłsudskiego 107÷107C,  Pogodnej 7B, 7C, 7D (sięgacz od ul. Pogodnej), Mickiewicza (sięgacz do nr 14B) i Żółkiewskiego 1.

Pięć kroków, które należy zrobić, by definitywnie zapomnieć o niedogodnościach szamba:

1. Właściciel lub użytkownik nieruchomości wypełnia wniosek o wydanie warunków technicznych i składa go w Wodociągu Mareckim

2. Po otrzymaniu pozytywnych warunków technicznych zleca wykonanie projektu technicznego dowolnie wybranemu biuru projektowemu. Dla osób indywidualnych mogą go też wykonać projektanci Wodociągu Mareckiego. Wówczas koszt projektowania bierze na siebie spółka, ale z uwagi na obciążenia projektantów trzeba na projekt dłuższą chwilę poczekać.

3. Po przygotowaniu projektu mieszkaniec zleca wykonanie prac budowlano-montażowych uprawnionej firmie z branży wodno-kanalizacyjnej (uwaga ? Wodociąg Marecki  nie realizuje tego typu robót). Należy pamiętać, aby w imieniu właściciela nieruchomości pobrać dzienniczek budowy! Potem byłoby trudno zalegalizować roboty.

4. Po zakończeniu prac wykonawca robót składa dokumentację powykonawczą wraz z dzienniczkiem budowy do Wodociągu Mareckiego.

5. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez inspektora nadzoru Wodociągu Mareckiego firma umawia sięz mieszkańcem na podpisanie protokołu końcowego wybudowanego przyłącza oraz zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.