Gość Życia ? Teresa Urbanowska zaprasza ? Igor Sulich, radny powiatowy, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego w Wołominie

Ile byśmy razy nie rozmawiali o drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich i tak zawsze rodzić się będzie wiele nowych pytań. O zaangażowaniu samorządu w realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu wołomińskiego w śladzie drogi 635 i 634 z Igorem Sulichem, Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie, radnym Rady Powiatu Wołomińskiego rozmawia Teresa Urbanowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.