II Forum Biznesu Powiatu Wołomińskiego

IMGP8301

31 marca 2017 roku odbył się II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza Redyka, przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu.

Spotkanie w Sali widowiskowej Miejskiego Gimnazjum w Zielonce rozpoczęło wystąpienie starosty Kazimierza Rakowskiego, który przywitał zgromadzonych gości.
Starosta w szczególny sposób podziękował za przybycie delegacji z Bośni i Hercegowiny: ministrowi Petarowi Dokićowi, prezydentowi Izby Handlowej z Banja Luki Goranowi Racićowi oraz dyrektorowi firmy Komsos Dusanowi Vjesticy.
Przewodniczący Tadeusz Redyk krótko podsumował pracę Forum w minionych 12 miesiącach.
Przypomniał też o potrzebie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami, a także wskazał na konieczność budowania pozytywnego wizerunku powiatu wołomińskiego.
Podczas minionego roku odbyło się szereg spotkań w grupach roboczych w których pracowano nad kilkoma zagadnieniami dotyczącymi zarówno inwestycji i spraw związanych z ich przebiegiem jak też kwestii promocji regionu czy regulacji formalno-prawnych. Forum miało za zadanie przybliżenie przedsiębiorcom tych kwestii.
Pierwszy panel rozpoczęła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS, która omówiła europejskie fundusze dla przedsiębiorców na rozwój istniejącej działalności.
Rolę rzemiosła jako partnera społecznego w procesie legislacji przedstawił Edward Tomasz Połaski, prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości.
Uczestnicy Kongresu mogli również wysłuchać wystąpienia Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera, obecnie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, który omówił nowe wyzwania handlowe stojące przed Polską.
Ta część wydarzenia została zakończona przemówieniem Petara Dokića, Ministra Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Republiki Serbskiej w Bośni
i Hercegowinie. Minister przedstawił perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Bośnią i Hercegowiną.
Wykład Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha rozpoczął drugą część Kongresu.
Prezydent rozpatrzył szansę Polski na ucieczkę z pułapki średniego rozwoju.
Następnie Marcin Sosiński, Geodeta Powiatowy starał się rozjaśnić zawiłości ustawy o ustroju rolnym.
Burmistrz Tłuszcza, Paweł Bednarczyk, jako przedstawiciel zespołu ds. infrastruktury i rozwoju zaprezentował zgromadzonym przedsiębiorcom tereny inwestycyjny zlokalizowane w naszym powiecie.
Pakiet postulatów Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego dla usprawnienia przepisów omówił Jerzy Mikulski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i przedstawiciel zespołu ds. regulacji prawnych i odbiurokratyzowania administracji. D
Drugi panel zakończył Adrian Migoń, prezes zarządu Youth Business Poland, który omówił rozwój start-upów, firmy i ludzi na podstawie doświadczeń YBP.

Źródło: www.powiat-wolominski.pl

2017-04-07_153128

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.