II tura wyborów na stanowisko burmistrza Wołomina

Kiedy pojedziemy przez ?Węzeł Wołomin? na S8

Uchwała nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie z dnia 8 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Wołominie stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Wołomina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 21 kwietnia 2024 ro. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na burmistrza w ponownym glosowaniu są:
1) KOBUS Robert
Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) RADWAN Elżbieta Grażyna
Zgłoszona przez KWW ELŻBIETY RADWAN – POZYTYWNY WOŁOMIN
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7:00-21:00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Wołomina.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie
Henryk Oleksiak

 

Więcej informacji z Wołomina

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za [...]
0 komentarzy
Wołomin - wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Wołomin – wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

Wołomin – zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

W związku z pracami drogowymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, od dnia 15 maja 2024 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na [...]
0 komentarzy
Wołomin - Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Od pewnego czasu prowadzone są prace nad udoskonaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji i jego aktualizacją. Na podstawie ewaluacji i diagnozy powstał dokument, który teraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - Uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Wołomin – uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.