Wołomin – szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

Wołomin - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

W ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc” z pomocą firmy „W pełni sobą” i ekspertów NASK zorganizowano szkolenia na nauczycieli i dyrektorów gminnych szkół. 

Eksperci z NASK 2o.03, 27.03 i 09.04 przeprowadzili warsztaty dla dyrektorów gminnych szkół, skupiające się na tematyce hejtu i cyberprzemocy. Dyrektorzy i nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska, które jest wolne od dyskryminacji oraz w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej dla wszystkich uczniów.
Szkolenia to część działań w związku z kampanią „Twoja Moc to Nie Przemoc”, realizowanej w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024. Wspólnie z Wołomińską Radą Kobiet i partnerami (gminnymi jednostkami i NGO) podejmujemy konkretnie działania, by przeciwdziałać zagrożeniom, wynikającym ze stosowania przemocy. Chcemy również zapewnić potrzebną pomoc psychologiczną i prawną osobom, które doświadczają przemocy. – informuje UM Wołomin

 

Więcej informacji z Wołomina

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za [...]
0 komentarzy
Wołomin - wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Wołomin – wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

Wołomin – zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

W związku z pracami drogowymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, od dnia 15 maja 2024 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na [...]
0 komentarzy
Wołomin - Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Od pewnego czasu prowadzone są prace nad udoskonaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji i jego aktualizacją. Na podstawie ewaluacji i diagnozy powstał dokument, który teraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - Uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Wołomin – uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.