II Warsztaty Artystyczne „Nadbużańskie Ekspresje” w Kuligowie

Organizatorem II Warsztatów Artystycznych „Nadbużańskie Ekspresje”, które odbyły się 8 czerwca w Skansenie w Kuligowe nad Bugiem, było Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Współorganizatorem, a zarazem fundatorem nagród w postaci materiałów plastycznych – Powiat Wołomiński. Patronat objął Wójt Gminy Dąbrówka.

01215_foto

W drugiej edycji warsztatów udział wzięło 49 uczestników z terenu powiatu wołomińskiego. Byli to uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczyli w warsztatach podzielonych na sześć kategorii: malarstwo i rysunek, rzeźba, rękodzieło (decoupage na metalu i tkaninie, haft, filc), grafika (linoryty), fotografia i kolaż. Warsztaty poprowadzili twórcy ludowi, lokalni artyści oraz instruktorzy artystyczni. Warsztaty  z malarstwa sztalugowego i rysunku poprowadziła Lidia Wnuk, warsztaty odlewów z gipsu i złocenia przeprowadziła Magdalena Karłowicz, decoupage – Antonina Michalska, haft  i filc – Bogumiła Jabłońska, linoryty – Olga Pakuła, warsztaty fotograficzne – Bogdan Śladowski, a warsztaty kolażu – Marta Grabicka.

01217_foto
Spotkanie miało na celu stworzenie młodym artystom możliwości kontaktu ze sztuką i jej twórcami, zaprezentowanie dzieciom i młodzieży różnych form twórczości artystycznych, doskonalenie zdolności plastycznych uczestników, integrację środowisk artystycznych i twórczych, wymianę doświadczeń i nawiązanie przyjaźni przez uczestników z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego.
Na plener warsztatowy przybyli podopieczni domów kultury z Dąbrówki, Zabrodzia, Klembowa, Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach.
Spotkanie nie miało formy konkursu. Na zakończenie wręczone zostały nagrody i dyplomy pamiątkowe za udział.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.