III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę, 2 września 2023r. w namiocie okolicznościowym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego przy Pałacu w Chrzęsnem odbył się  III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Równem gm. Strachówka.

Swoją obecnością zaszczycili: Wiceminister Rozwoju i Technologii  Piotr Uściński, Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak i Konrad Rytel, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie Igor Sulich, Starosta Wołomiński  Adam Lubiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Monika Janczara,  Radny Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik, Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak,  Sekretarz Gminy Klembów Agnieszka Sosnowska, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Wójt Gminy i Miasta Jadów Dariusz Kokoszka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Sylwia Tryc, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Mariusz Stępnik, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Agnieszka Koza, Główny Specjalista ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Wołominie Monika Sikorska, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach Jan Józef Romańczuk, Przedstawiciel  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Anna Siewierska, Kierownik Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu Agnieszka Domżalska, Doradca Zakładu Rolniczego w Strachówce Renata Karyś.

Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka.  Nadmieniła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem podpisało umowy na współfinansowanie Turnieju z Powiatem Wołomińskim, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Gminą Strachówka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili rolę kół gospodyń w środowiskach lokalnych. Wyróżniono aktywność, dbałość o dziedzictwo oraz pielęgnowanie i upowszechnianie kulturowej tożsamości. Wyrazili ogromną wdzięczność za pracę włożoną w zaaranżowanie Turnieju,  który najbardziej integruje Gospodynie i Gospodarzy z Powiatu Wołomińskiego oraz chęć wspierania dalszych inicjatyw dla dobra polskiej wsi.

Przed prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych konkurencjach powołano Komisję Konkursową, w której skład weszli: Jan Józef Romańczuk, Anna Siewierska, Monika Sikorska, Igor Sulich, Robert Szydlik. Wyznaczone do Komisji osoby pracowały według opracowanego regulaminu, zaś ocena poszczególnych konkurencji odbywała się na podstawie karty oceny przygotowanych dla wszystkich członków Komisji.

W całodziennych zmaganiach wzięło udział  dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wołomińskiego: Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce gm. Jadów z przewodniczącą Ewą Oryga,  Koło Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu gm. Tłuszcz z przewodniczącą Moniką Siekaczyńską, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Nowinkach „Nowinianki” gm. Jadów z przewodniczącą Wiesławą Rolek, Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy gm. Poświętne z przewodniczącą Krystyną  Kurek, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej gm. Poświętne  z przewodnicząca Moniką Tlagą, Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje” gm. Jadów  z przewodniczącą Marzeną Ołdak, Koło Gospodyń Wiejskich w Równem gm.  Strachówka   z przewodniczącą Hanną Wronka, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie gm. Klembów   z przewodniczącą Ewą Chacińską, Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Małopolu gm. Dąbrówka z przewodniczącą Katarzyną Kurek.

Gospodynie zmierzyły się w trzech konkurencjach konkursowych: „Piosenka ludowo-biesiadna – inscenizacja z tradycją”, „Maraton kulinarny” i „Tradycyjne-regionalne  stoisko KGW”. Uczestnicy Turnieju z wielkim zaangażowaniem i determinacją przygotowali się do poszczególnych konkurencji. Wykazali się zarówno pomysłowością, kreatywnością  i  talentem. Zmagania same w sobie należały do bardzo wyrównanych, a duch rywalizacji udzielił się wszystkim obecnym. Było kolorowo i zabawnie. Każdy występ był niepowtarzalny, nagradzany głośnymi brawami. W przerwach miedzy występami można było oglądać przygotowane stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Organizatorów. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników wszystkie KGW oddały się wspanialej biesiadzie. Tańcom i hulankom nie było końca…

Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach miały ogromny wpływ na końcowy wynik rywalizacji i zajęcie miejsc na podium. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Jan Józef Romańczuk na podstawie protokołu końcowego ogłosił wyniki Turnieju  i  wspólnie z członami Komisji oraz samorządowcami dokonali wręczenia dyplomów, pucharów, medali oraz nagród rzeczowych.

Komisja  konkursowa po sumowaniu wszystkich punktów ogłosiła wyniki, które przedstawiają się następująco:

I KONKURSENCJA KONKURSOWA „Piosenka ludowo-biesiadna – inscenizacja z tradycją”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Małopolu
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”

II KONKURSENCJA KONKURSOWA  „Maraton kulinarny”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Małopolu

III KONKURSENCJA KONKURSOWA  „Tradycyjne-regionalne stoisko KGW”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Małopolu
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wjejskich w Jaźwiu
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem

Komisja konkursowa przyznała  nagrodę GRAND PRIX 2023, ufundowaną przez Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Tegoroczna statuetka powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu. Przewodniczący komisji konkursowej pogratulował wszystkim kołom, życzył dalszych sukcesów  a Organizatorom na ręce Przewodniczącej KGW Równe Hannie Wronka wręczył kwiaty.

Zarząd KGW Równe podziękował komisji konkursowej za trud włożony w ocenę poszczególnych konkurencji a także instytucjom samorządowym za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.  Uhonorował każdego  bukietem kwiatów  i medalem okolicznościowym.

Każde Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w Turnieju zostało uhonorowane  statuetkami oraz  medalami  okolicznościowymi ufundowanymi przez Gminę Strachówka oraz upominkami od Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Po całej dekoracji i rozdaniu nagród dla Organizatorów odśpiewano gromkie „Sto lat” z podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie Turnieju oraz zaproszono wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia.

Na zakończenie Przewodnicząca KGW Równe podziękowała uczestniczkom i przybyłym gościom. Stwierdziła, że Koła Gospodyń Wiejskich udowodniły, że jako organizacje pozarządowe są animatorami tradycji i kultury na wsi a także potrafią promować swoją małą ojczyzną i integrować środowisko lokalne. Wyraziła nadzieję, że taka forma promocji pozwoli cyklicznie organizować Turnieje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich odbył  się pod patronatem honorowym Senator RP Marii Koc, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka.

Partnerzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego i Pałac w Chrzęsnem.

Współorganizatorami  Turnieju byli: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/ Odział w Siedlcach.

Patronat medialny objęli: TVP 3 Warszawa, Radio Fama, Wieści Podwarszawskie, Kurier W, Wiadomości pw, oraz Moja Gazeta Regionalna.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Aż 161 nowych karetek trafiło na Mazowsze dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Ambulanse zostały zakupione w ramach największego w Europie projektu COVID-owego prowadzonego przez [...]
0 komentarzy

Nie pozwólmy diagnozie wygrać! Pomóżmy Ewie spędzić piękne chwile z ukochaną rodziną!

Na co dzień pomaga innym, dziś sama potrzebuje pomocy – Ewa Kwilińska, oddany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, mama, żona, a wkrótce [...]
0 komentarzy
8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

Z początkiem 2024 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie uruchamia 8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych. 30 listopada Rada Powiatu zatwierdziła propozycję Zarządu Powiatu, co [...]
0 komentarzy
Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z moim ostatnim komunikatem z dnia 23.10.2023 r. dot. planowanej przez prywatnego inwestora budowy kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie [...]
0 komentarzy
Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Ząbki po raz trzeci zostały uznane Liderem Powiatu Wołomińskiego według Rankingu Gmin, który organizowany jest przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rankingi są corocznie przygotowywane [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.