Informacja o przekształceniu szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

W dniu 20 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miasta Ząbki zostały podjęte następujące uchwały intencyjne:

  1. Uchwala Nr XIX/178/2019 Rady Miasta Ząbki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  2. Uchwala Nr XIX/179/2019 Rady Miasta Ząbki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  3. Uchwala Nr XIX/180/2019 Rady Miasta Ząbki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W załączeniu zostały zamieszczone ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz planem sieci szkolnej, która miałaby funkcjonować od dnia 1 września 2020 roku.

Wszystkie dzieci, które obecnie uczęszczają do szkół podstawowych nadal będą mogły pozostać w obecnych klasach i nie będą przenoszone zgodnie z nową siecią szkolną. Natomiast o ewentualnym przeniesieniu dziecka do szkoły według nowego rejonu będzie mógł zadecydować wyłącznie rodzic/rodzice ucznia, część klasy lub całe klasy w uzgodnieniu z dyrektorem.

Sieć pięciu szkół podstawowych, która będzie funkcjonowała od 1 września 2020 roku dotyczy dzieci, które będą przyjmowane do szkół od nowego roku szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.