Inwestycyjne plany Miasta Ząbki

burmistrz Ząbek

– Miasto Ząbki nieustannie się rozwija. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową, edukacyjną oraz miejsca rekreacji. Wymaga to nie tylko sprawnej organizacji pracy Urzędu Miasta Ząbki i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, ale też dobrej współpracy z radnymi – podkreśla burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

– Jakie plany inwestycyjne zamierza Pani zrealizować w najbliższym czasie.

– Nadal będę realizowała te inwestycje i projekty, które są rozpoczęte lub do których wkrótce przystąpimy. Zadań jest ogrom i część z nich będzie rozpoczęta i finalizowana na końcu obecnej lub na początku kolejnej kadencji. Jesteśmy w trakcie budowy budynku komunalnego dla 20 rodzin przy ul. Kaszubskiej, realizujemy budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, przystępujemy do budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na budowę przedszkola dla 300 przedszkolaków. Jesteśmy w trakcie budowy dróg gminnych i ścieżek rowerowych oraz realizacji kanalizacji deszczowej i projektu zieleni, który w najbliższym czas zostanie aneksowany i zwiększony o kolejne 1,5 mln złotych. Tak więc cały zakres projektu będzie opiewał na kwotę 10 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 15% wkład własny. Przed nami budowa miejskiego monitoringu wizyjnego, na który ogłosiliśmy już przetarg. Wprowadziliśmy w Mieście Ząbki płatne strefy parkowania, z których mieszkańcy płacący tu podatek od osób fizycznych PIT i posiadający aktywną kartę „Jestem z Ząbek”, po pobraniu biletu zerowego, mogą korzystać nieodpłatnie. Strefy płatnego parkowania będziemy powiększali i wprowadzali w innych rejonach gminy, aby uporządkować zasady parkowania, poprawić komunikację i jednocześnie zachęcać wszystkich do korzystania z przywilejów, jakie posiadają pełnoprawni mieszkańcy naszego Miasta. Nieustannie projektujemy i budujemy kolejne drogi, na które już pozyskaliśmy środki zewnętrzne lub jesteśmy w trakcie składania wniosków o dotacje. W sierpniu złożyliśmy wniosek do Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie środkowego odcinka ul. Szwoleżerów. Infrastruktura drogowa ciągle się rozrasta, utwardzamy drogi gruntowe, których pozostało już niewiele i cały czas modernizujemy, przebudowujemy i remontujemy te istniejące. Przybywa mieszkańców i potrzeby są coraz większe i to w każdym zakresie. Wybudowaliśmy tężnię w parku miejskim, a kolejną zamierzamy wykonać przy ul. Różanej, zaczynamy niebawem budowę fontanny posadzkowej z infrastrukturą towarzyszącą na skwerze przy ul. Szpitalnej. Projektujemy kolejny park przy ul. Różanej i plac zabaw ze strefą relaksu przy ul. Reymonta. W planach mamy kolejny budynek komunalny, aby w centrum miasta mógł powstać plac miejski a jednocześnie stworzymy możliwość wybudowania nowego lokum dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie z Policją Stołeczną zamierzamy wybudować nowy Komisariat Policji. Ponadto obecnie trwa budowa hermetycznej zlewni ścieków i niebawem ogłoszony zostanie drugi przetarg na nową Stację Uzdatniania Wody w południowych Ząbkach. Zadania te realizuje spółka gminna, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach. Cały czas zmieniamy nasze otoczenie, aby mieszkańcom żyło się w Ząbkach lepiej, bezpieczniej i bardziej komfortowo.

– Ostatnie lata to pasmo wyzwań przed którymi stanął także ząbkowski samorząd. Pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie… To wszystko nakłada na Panią nowe obowiązki i konieczność przystosowania działalności Urzędu Miasta Ząbki do otaczającej nas rzeczywistości.

– Obecna kadencja jest niezwykle złożona jeśli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, przez co nakłada na nas nowe obowiązki i wyzwania, którym musimy sprostać. Nie tylko samorząd, ale my wszyscy odczuwamy tą wyjątkowość, z którą musimy sobie poradzić i to na wielu płaszczyznach, począwszy od emocjonalnych, zdrowotnych i organizacyjnych a skończywszy na gospodarczych i finansowych. Chińskie powiedzenie „Obyś żył w ciekawych czasach” realizuje się niestety w chwili obecnej. Stan epidemii spowodowany zakażeniami koronawirusem był dla wszystkich zaskoczeniem, ale myślę, że nauczyliśmy się z tym zagrożeniem żyć i funkcjonować oraz realizować swoje zadania. Placówki edukacyjne również poradziły sobie z nową sytuacją, prowadząc zajęcia zdalnie i hybrydowo, ale brak kontaktu z rówieśnikami i pedagogami odbił się niestety negatywnie na sferze społecznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży. Ząbkowskie szkoły są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, ale również w sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej. Komputery, rzutniki, tablice interaktywne oraz laptopy i tablety, taką pracę w pełni umożliwiają a nauczyciele doskonale zdali egzamin z przekazywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Obecnie koronawirus, w różnych odsłonach i nasileniu, stał się naszą codziennością.
Wojna w Ukrainie, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, to kolejna, jeszcze trudniejsza sytuacja, której skutków doświadczamy już od ponad pół roku. Polacy wzorowo wywiązali się z pomocy udzielonej zarówno ludności ukraińskiej na terenie ogarniętym wojną, jak również wobec uchodźców, kobiet i dzieci, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Cały Świat patrzył z podziwem i niedowierzaniem, jak rodziny polskie przyjmowały pod swój dach osoby uciekające przed skutkami i okrucieństwem wojny. Mieszkańcy Ząbek również w sposób szczególny zapisali się, jako społeczność niezwykle wrażliwa, która z wielkim zapałem pomagała i wspierała uchodźców z Ukrainy, nie szczędząc swoich środków i czasu oraz oferując schronienie w swoich domach. To wielki dar serca, za który pragnę gorąco podziękować współpracującym z Miastem organizacjom, ząbkowskim parafiom, pracownikom urzędu i naszych jednostek samorządowych, szkół i przedszkoli oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, darczyńcom i wolontariuszom.
Władze Ząbek, ze mną na czele, dokładają wszelkich starań, aby przy obecnej inflacji spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie, nie zwalniać tempa, nadal budować i inwestować oraz pozyskiwać i wygospodarować środki zarówno na realizację zaplanowanych inwestycji, jak i bieżące utrzymanie gminy.

– Jak w tym trudnym okresie układa się współpraca z Radą Miasta Ząbki.

– Współpraca z Radą Miasta układa się pozytywnie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, zarówno ja jako burmistrz, jak i Radni, że jeśli chcemy zmieniać nasze miasto to musimy słuchać głosu mieszkańców i realizować wszystkie ważne dla społeczności Ząbek inwestycje. Oczywiście, że mamy odmienne spojrzenie na pewne tematy i zagadnienia, czasami w różnych kwestiach się spieramy i dyskutujemy, ale ostatecznie dochodzimy do konsensusu i nasze działania zawsze zmierzają do wypełnienia oczekiwanych przez mieszkańców rozwiązań i realizacji koniecznych inwestycji, które w konsekwencji zmienią nasze otoczenie i poprawią komfort życia Ząbkowian. W tym miejscu chcę nadmienić, że wielkim wsparciem są dla mnie pracownicy Urzędu Miasta Ząbki, którzy wykonują ogromną pracę i czynią to z wielkim oddaniem i troską, zarówno jeśli chodzi o rozwój gminy, pozyskiwane środki, realizowane inwestycje, czy finanse Miasta, aż po wysoki standard obsługi Mieszkańców. Praca naszych urzędników zostało zauważona i w bieżącym roku przyznano nam certyfikat „Przyjazny Urząd”. Ten tytuł jest dla nas zaszczytem, ale też zobowiązaniem do jeszcze lepszej i bardziej wydajnej pracy na rzecz naszych Mieszkańców i rozwoju Miasta Ząbki.

Więcej informacji z Ząbek

Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.