Jacek Łepecki z Nagrodą Marszałka

Znamy laureatów XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odebrali oni statuetki z rąk marszałka Adama Struzika. Jednym z nagrodzonych jest Jacek Łepecki, prezes zarządu i dyrektor generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”. Nagrody trafiły również do laureatów ubiegłorocznej edycji, podczas której, ze względu na pandemię, nie można było zorganizować uroczystej gali.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. W gronie laureatów mamy ludzi, którzy całym swoim życiem udowadniają, jak ważna jest praca dla lokalnych społeczności podkreśla marszałek Adam Struzik. – Pasjonatów z głowami pełnymi pomysłów, ludzi niezwykle twórczych i aktywnych. Możemy ich śmiało nazwać ambasadorami naszego regionu, bo ich praca jest wizytówką całego Mazowsza, inspiracją i mobilizacją
do odkrywania bogactwa naszego regionu.
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenia na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. Każdy z nagrodzonych otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Jacek Łepecki odebrał nagrodę z rąk marszałka Adama Struzika

W gronie laureatów znalazł się Jacek Łepecki, prezes zarządu i dyrektor generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego. Jest synem Bogumiła Łepeckiego – twórcy orkiestry, dyrygenta i aranżera, Powstańca Warszawskiego, którego imię orkiestra przyjęła
w 2002 r. Od 1989 r. kieruje Fundacją i Warszawską Orkiestrą Symfoniczną „Sonata”. Zorganizował ponad 450 koncertów kameralnych i symfonicznych:
w Polsce, Europie i Świecie, w tym 10 tourne zagranicznych w Europie, Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie, 3-krotnie w Niemczech, 2-krotnie we Francji, Austrii, Belgii, Litwie, Szwecji, Izraelu, Meksyku. Jest promotorem twórczości kompozytorów polskich takich jak: Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Mieczysław Karłowicz, Józef Elsner, Zygmunt Noskowski, Władysław Żeleński  i Feliks Nowowiejski. Dla mieszkańców Mazowsza zrealizował ponad 100 koncertów symfonicznych i kameralnych w miastach takich jak: Góra Kalwaria, Modlin, Wyszków, Gostynin, Siedlce, Radom, Tarczyn, Przasnysz, Ostrołęka czy Radziejowice. Do realizowanych przez niego projektów możemy zaliczyć koncert symfoniczny  w 25. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który odbył się w Warszawie w 2003 r. Z kolei w latach 1995-2005 Jacek Łepecki opracował i zrealizował autorski program „Kultura i dziedzictwo  w nauczaniu Jana Pawła II”, którego efektem były koncerty orkiestry  w największych stołecznych kościołach. Jest laureatem wielu wyróżnień nagród i odznaczeń, m.in. Srebrnego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. – Jako prezes zarządu fundacji i dyrektor generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” deklaruję, że będę nieprzerwanie,
w Polsce, Europie i na świecie, poprzez kulturę wysoką i dzieła wybitnych kompozytorów i poetów, zwłaszcza z Mazowsza, sławił moją małą ojczyznę, jaką jest Mazowsze – podkreśla Jacek Łepecki. – Dołączenie do laureatów poprzednich 21. edycji tej nagrody, wybitnych osobowości i instytucji z Mazowsza, a także odebranie nagrody z rąk marszałka Adama Struzika, to ogromny zaszczyt i honor – dodaje.

Laureaci XXII edycji  Nagrody Marszałka  Województwa Mazowieckiego

Pozostali laureaci XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego to: Mirosław Greluk z Siedlec – artysta, malarz, działacz społeczny, wolontariusz, menadżer, a także organizator imprez artystycznych, kulturalnych, charytatywnych i sportowych; Leszek Celej z Mińska Mazowieckiego – dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, inicjator działań  charakterze historycznym;  ks. prof. UKSW dr. hab. Mirosław Mejzner – pallotyn z Ożarowa Mazowieckiego, wykładowca, promotor polskiej nauki i kultury za granicą; prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, specjalista w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej  i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych  i polimerów termoplastycznych; Maria Juszczyk z Warszawy – dyrektor domu kultury „Prom Kultury” na Saskiej Kępie, organizatorka m.in. Święta Saskiej Kępy; Robert Fidos z Borkowic w pow. przysuskim, wójt Borkowic, historyk regionalista, nauczyciel, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, współzałożyciel Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, Stowarzyszenia Pamięci Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Rudnie; Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” – działający od 35 lat, jeden z najlepszych amatorskich zespołów folklorystycznych  w Polsce; Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu – zajmuje się wspieraniem twórców ludowych i promocją kultury ludowej, prowadzi m.in. warsztaty, organizuje wyjazdy i konkursy dla dzieci związane z kurpiowską tradycją, przy centrum działa Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”; Kapela Podwórkowa „U Maxa” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Siennie.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Daj życie

Daj życie – rusza kampania informacyjna samorządu województwa

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia samorząd województwa mazowieckiego inauguruje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Daj [...]
0 komentarzy
Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli stanowisko dotyczące wpływu projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz [...]
0 komentarzy

Trwają konkursy Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami [...]
0 komentarzy
Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – zlikwidują uczęszczane przystanki

Prowadzone są  przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po [...]
0 komentarzy

Napisz pieśń o Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. Krótki utwór, składający się z maksymalnie 3 zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu [...]
0 komentarzy
Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.