Jadowskie inwestycje

Od 02.08.2019 w gminie Jadów ogłoszono:

  1. Zapytanie ofertowe na ?Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla OSP w miejscowości Starowola ? Termin składania ofert : 05.08.2019 r.

Trwa praca komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na ?Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Jadów?.

W trakcie oceny jest także postępowania na ?Zakup sprzętu na OSP Myszadła? ?

?Dostawa i montaż materiałów promocyjnych w postaci dwóch tablic informacyjnych? w ramach projektu: Termomodernizacja energetyczna budynków szkolnych: Gimnazjum w Jadowie i Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Urlach.

Rozstrzygnięto:

1.Zapytanie ofertowe na ?Remont przestrzeni publicznej pełniącej funkcję sportowo ? rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Jadowie?

2.Zapytanie ofertowe na ?Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jadowie??.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1.Modernizacja i termomodernizacja budynku zespołu szkolno ? przedszkolnego w Urlach ? etap ii rozpoczęto prace przygotowawcze do ocieplenia ścian, wykonywane są ogniomury, podwyższane kominy wentylacyjne.

2.modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 (gimnazjum) w Jadowie ? trwa docieplanie ścian, wykonano część elewacji.

  1. Budowa drogi gminnej wyglądały ? Wujówka – wykonano warstwy asfaltu wiążącą i ścieralną asfaltu, pozostały prace wykończeniowe poboczy.

4.wymiana na kotły gazowe istniejących piecy c.o. (wraz z instalacją towarzyszącą) w budynku szkoły podstawowej w Jadowie – Dokonano wprowadzenia wykonawcy na teren budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.