Rozpoczęcie budowy ul. Przytorowej w Ostrówku

Rozpoczęła się budowa ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek.

Jesienią tego roku mieszkańcy będą mogli jeździć po nowej, asfaltowej nawierzchni oraz korzystać w części ulicy z utwardzonych poboczy, a w części z chodnika. Wartość inwestycji to 1 455 917,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 885 724,00 zł ze środków Unii Europejskiej na operację typu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych?, poddziałanie ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.