Jakie atuty posiada Gmina Dąbrówka?

O kadrowych zawirowaniach, inwestycjach na dziś i na jutro z Radosławem Korzeniewskim, wójtem Gminy Dąbrówka rozmawia Teresa Urbanowska.

? Tuż po objęciu przez Pana stanowiska wójta w Dąbrówce doszło do jednodniowego zaplombowania budynku urzędu gminy. Czy udało się już poukładać funkcjonowanie gminy według Pańskich zamierzeń?

? Mam nadzieję, że mieszkańcy nie odczuwają dyskomfortu z powodu dość długiej nieobecności sekretarz gminy, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po zamieszaniu, które dotyczyło miejscowych planów zagospodarowania, postanowiłem dokonać zmiany na tym stanowisku. Pani sekretarz otrzymała propozycję zmiany stanowiska pracy. Niestety odmówiła, mimo że przedstawione jej warunki były naprawdę korzystne. Obecnie już od miesiąca urząd funkcjonuje bez sekretarza.

? W zakres obowiązków przypisanych do funkcji sekretarza gminy wchodzi kierowanie pracą urzędu. Kto w takim razie kieruje obecnie pracą urzędu?

? Zacznę może od tego, że w Dąbrówce w zakres obowiązków sekretarza wpisano m.in. sprawdzanie pod względem formalnym wypisów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, jak również nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie Gminy Dąbrówka czy też koordynację i organizację spraw związanych z wyborami, referendami i spisami…

? Skoro wspomniał Pan o wyborach… przed nami wybory prezydenckie. Kto przygotowuje do nich Gminę Dąbrówka?

? Komisarzem Wyborczym została pani Edyta Kaszuba, główna księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej.

? A pozostałe zakresy obowiązków sekretarza?

? Podzieliliśmy się obowiązkami z moim zastępcą. Każdy z nas musi w tej chwili zająć się większą ilością spraw.

? Budżet został uchwalony. Zdążył Pan zapewne przeanalizować propozycje do realizacji na rok bieżący opracowane przez poprzednika. Coś Pan zmienia? Co będzie priorytetem na ten rok?

? Z pewnością chcemy położyć duży nacisk na poprawę bazy lokalowej dla oświaty. Stawiamy na rozbudowę szkoły we Wszeborach, w Dąbrówce oraz na dokończenie łącznika w Józefowie. Postanowiliśmy odłożyć w czasie budowę oczyszczalni w miejscowości Stasiopole z uwagi na słabo zaawansowany proces przygotowania dokumentacji, założony wysoki koszt i poważne rozważenie zmiany lokalizacji, gdyż obecna propozycja zlokalizowana została na terenie zalewowym. Uważam też, że taką inwestycję można realizować, gdy gmina otrzyma dotację z zewnątrz. Budowanie wyłącznie ze środków własnych byłoby rozrzutnością.

? Z tego co Pan powiedział w budżecie na ten cel przewidziano wydatkowanie dwóch milionów złotych. Na co w takim razie chce Pan przenieść te pieniądze?

? To jest najmniejszy problem. Jeśli nie uda się wykonać dokumentacji dla nowej lokalizacji, lepiej nawet zaoszczędzić te środki i zmniejszyć zadłużenie gminy. Nie wszystkie plany chciałbym w tej chwili ujawniać, bo funkcję wójta objąłem zaledwie trzy miesiące temu. Trwa w tej chwili analiza, na jakie inwestycje powinniśmy położyć większy nacisk, a które z planów mocno skorygować.

? Jakiego rodzaju firmy najchętniej szukają lokalizacji w Dąbrówce?

? Najczęściej są to zakłady produkcyjne. Dąbrówka ma atuty do dalszego rozwoju. Bliskość Warszawy i trasa tranzytowa wschód – zachód to jedne z nich. Kolejnym są wydzielone tereny inwestycyjne o co zadbała poprzednia ekipa. To wszystko powoduje, że Dąbrówka jest gminą atrakcyjną dla inwestorów.

? Czy w takim razie widzi Pan możliwość utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Gminy Dąbrówka?

? Jestem zaskoczony, że Pani o to spytała, ponieważ… właśnie trwa analiza SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia) tego zagadnienia. Na tym etapie nie jestem w stanie powiedzieć, czy Gmina Dąbrówka może powołać SSE i czy jest w stanie podołać takiemu zadaniu. Wydaje się, że tak, ale należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Niezależnie jednak od tego typu analiz staramy się stworzyć w urzędzie klimat przyjazny inwestorom. Trasa S-8 biegnie na tyle daleko od obszarów Natura 2000 zlokalizowanych wzdłuż Bugu, że w żadnym stopniu nie zmniejsza to naszego potencjału gospodarczego. Trzeba wykorzystać szansę, jaką dają nam podstołeczne położenie i doskonała komunikacja drogowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.