Jakie wyzwania stoją przed Kobyłką?

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

O rankingu Serwisu Samorządowego PAP ?Gmina Dobra do Życia?, budżecie i inwestycjach z Edytą Zbieć, burmistrz Kobyłki rozmawia Zbigniew Grabiński, naczelny redaktor ?Życia Powiatu na Mazowszu?.

? Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki swojego rankingu ?Gmina Dobra do Życia?. Kobyłka na 122 miejscu, czy cieszy Panią taki wynik?

– Oczywiście, że cieszy mnie ten wynik, bo Kobyłka znalazła się najwyżej spośród wszystkich miejscowości w Powiecie Wołomińskim. Wiadomo, że wszędzie może być lepiej i należy dążyć do tego, żeby większość Mieszkańców była zadowolona ze swojego miejsca do życia. Tym większa to satysfakcja, ponieważ ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” był stworzony na podstawie bardzo szczegółowej analizy. Uwzględniono wszystkie 2477 polskie gminy, a ranking oparto aż na 48 wskaźnikach, głównie za 2019-2020 rok, składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono wiele różnych kwestii i obszarów, takich jak np. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni, a także obciążenie demograficzne, infrastrukturę kulturalną i dostęp do Internetu. Uwzględniono także takie mniej oczywiste wskaźniki, jak np. usłonecznienie, częstotliwość burz, dojazd do większego miasta czy klimatyczny bilans wodny. Dane do przygotowania rankingu przekazało wiele różnych instytucji, takich jak Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, European Commission ? Joint Research Centre w Ispra we Włoszech, Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Komenda Główna Policji, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Z tego zestawienia instytucji widać, jak bardzo szerokie były badania i jak wiele sfer życia obejmowały.

? Wiele emocji na kobyłkowskich forach społecznościowych wywołuje sprzedaż działki przy trasie S-8. Wiadomo, że rozstrzygnięty został przetarg, ale potencjalny inwestor przesunął w czasie płatność w stosunku do zakładanego pierwotnie terminu. Czy pojawiły się nowe okoliczności związane z tą nieruchomością?

? Z naszej strony nie pojawiły się żadne nowe okoliczności. Zmiana terminu wynikała z kwestii technicznych, leżących po stronie inwestora. Przyczyny opisane przez inwestora stanowiły wystarczające uzasadnienie do przesunięcia terminu zawarcia umowy notarialnej.

? W związku z tym, że wiadomo już jaki finał ma sprzedaż działki, znane jest też bardziej precyzyjne przeznaczenie pieniędzy pozyskanych z tej sprzedaży?

? Przedstawiliśmy Radnym projekt budżetu, w którym uwzględniliśmy nadwyżkę wynikającą ze sprzedaży działki, przeznaczoną na budowę szkoły. Obecnie projekt budżetu jest na etapie konsultacji i dyskusji z Radnymi.

? Co ze szkołą? ? to często zadawane na forach pytania. Ma Pani tu jakieś newsy dla mieszkańców?

? Budowa szkoły jest priorytetem dla Kobyłki. Projekt szkoły jest w trakcie realizacji. Po przeanalizowaniu istniejącej koncepcji budynku szkoły, firma projektowa wprowadziła modyfikacje i przedstawiła własną koncepcję rozwiązań projektowych, do której zostały wniesione uwagi. Obecnie są one wprowadzane. Zgodnie z umową dokumentacja ma zostać wykonana do maja przyszłego roku.
Projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest nam potrzebny, aby aplikować w programie dotacyjnym „Puszczyk”, którego celem jest wsparcie budowy budynków użyteczności publicznej o wysokim standardzie energetycznym. Pytanie, czy program będzie ogłoszony w 2022 roku – bardzo na to liczę. Możemy w nim uzyskać do 40% kosztów kwalifikowanych na budowę szkoły. Musimy wykorzystać każdą szansę na zdobycie dodatkowych środków zewnętrznych.
Jednocześnie, na wypadek gdyby nie udało się nam pozyskać środków zewnętrznych, trwa w Urzędzie procedura w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jesteśmy teraz na etapie wyłonienia doradcy zewnętrznego, którego zadaniem będzie przygotowanie i poprowadzenie dialogu konkurencyjnego. Chcielibyśmy, żeby dialog konkurencyjny i przygotowywanie projektu szkoły trwały równolegle. Dzięki takiemu rozwiązaniu potencjalni późniejsi wykonawcy będą mogli wnosić swoje uwagi do projektu szkoły, przed jego ostatecznym ukończeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. To przyspieszy i usprawni całą procedurę.
Podsumowując, chcemy przy finansowaniu budowy szkoły wykorzystać różne drogi: nasze środki własne, pozyskane środki z programu rządowego lub procedurę PPP. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowa szkoła będzie gotowa w roku szkolnym 2023 r.

? Polski Ład, tak przynajmniej wynika z medialnych doniesień, przysporzył Kobyłce około 7 milionów złotych. Około 5 pójdzie na drogę a najnowsze informację mówią o blisko 2 milionach na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną ? na jaki zakres prac zostaną przeznaczone te środki?

– Tak, 5 mln zł na działania drogowe zostanie przeznaczonych na budowę ulicy Rataja. Zaś pieniądze na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną posłużą na budowę wodociągów. Musimy zmierzyć się z tematem poprawy warunków hydraulicznych, szczególnie w miejscach, gdzie występują znaczne spadki ciśnienia np. na Maciołkach, Piotrówku czy Stefanówce.
Inwestycje te będą stanowić realizację wieloletniego planu uchwalonego przez Radę Miasta Kobyłka. Zamierzamy powierzyć wykonanie tych prac własnej spółce komunalnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
System wodociągowy odpowiedzialny za dostawę wody dla Miasta Kobyłka jest niewystarczający. Około 750 gospodarstw domowych w dzielnicy Maciołki zasilanych jest w wodę wyłącznie jednym przewodem o parametrach niewystarczających dla tak dużej i intensywnie rozwijającej się części miasta. Ponadto wiele obszarów miasta wymaga poprawy warunków hydraulicznych sieci, co wiąże się z uzupełnieniem i rozbudową istniejącej infrastruktury wodociągowej. Mając to na uwadze Spółka w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń na lata 2021 ? 2023 uwzględniła szereg zadań, których realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji.

? Podejrzewam, że ma Pani już za sobą przymiarki do przyszłorocznego budżetu. Jak ocenia Pani możliwości gminy?

? Możliwości wiele się nie zmieniają, gospodarujemy tym, co mamy i staramy się dalej nie zadłużać Miasta. Ale naszym sposobem na inwestycje i ?łatanie budżetu? są środki zewnętrzne z programów unijnych i rządowych. Tam, gdzie tylko widzimy możliwość zdobycia środków, to o nie aplikujemy. Na szczęście mam prężnie działający, profesjonalny zespół, który wyszukuje wszystkie szanse dofinansowań. Jesteśmy w tym dobrzy ? w tej kadencji pozyskaliśmy 25 mln zł środków zewnętrznych.
W przyszłym roku będziemy w taki sposób również działać, liczymy, że dobra passa się utrzyma. Mam tu na myśli nie tylko budowy dróg i inne inwestycje, ale również kwestię pozyskania środków zewnętrznych na ochronę zabytków. Chcielibyśmy bardzo uzyskać dofinansowanie do remontu Pałacyku na Źródniku (o ile będzie taka możliwość). Będziemy również szukać pieniędzy na aranżację Placu 15 Sierpnia ? z naszych wyliczeń wynika, że będą na to potrzebne spore pieniądze. W przyszłym roku chciałabym również zmniejszyć procent ulic gruntowych w Mieście.

? Co będzie największym wyzwaniem dla Kobyłki w 2022 roku?

? Tak, jak już wspominałam ? budowa szkoły, budowa Placu 15 Sierpnia, jeśli chodzi o wyzwania finansowo-organizacyjne. Ale prawdziwym, największym wyzwaniem, zarówno dla Mieszkańców, jak i dla nas urzędników będzie inwestycyjny ?armageddon?, który czeka Kobyłkę w przyszłym roku. Zbliżają się ? i prawdopodobnie rozpoczną się w przyszłym roku ? wielkie inwestycje kolejowe (budowa dwóch skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce i Kobyłce Ossów) oraz inwestycja Wojewody – przebudowa drogi 634, wykonywana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także nasze planowane inwestycje, które będą musiały się ?dowiązać? do tych zewnętrznych. Poza tym my, jako Urząd, będziemy musieli zrobić wszystko, żeby komfort życia w Mieście w tym czasie był znośny ? myślę tu o organizacji ruchu, zabezpieczeniu miejsc do parkowania itp.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kobyłka – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk w Zespole ds. Integracji Danych Miejskich i Informatyki. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać [...]
0 komentarzy
Kobyłka - piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Kobyłka – piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka

UM Kobyłka zaprasza dzieci i młodzież z Kobyłki do udziału w Pikniku Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca (sobota) [...]
0 komentarzy
Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

31 maja 2024 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Food Truck Festiwal

Kobyłka – Food Truck Festiwal

Już wkrótce Kobyłka zamieni się w pachnącą, kulinarną arenę, na której będzie można spróbować dań kuchni z całego świata. A oprócz tego dostępna [...]
0 komentarzy

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka odbędzie się 2 czerwca 2024 r. w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie [...]
0 komentarzy
Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny odbędzie się 25 maja 2024 r. w godz. 14:00 – 18:00 na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. [...]
0 komentarzy
Kobyłka -Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Kobyłka – nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. [...]
0 komentarzy
Kobyłka - III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Porządek [...]
0 komentarzy
Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

20 maja 2024 roku w godzinach wieczornych rozpocznie się mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka. Zamiatanie będzie odbywać się w następującej [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Losowanie kolejności projektów w Budżecie Obywatelskim

W III edycji Budżetu Obywatelskiego zbliża  się etap głosowania (5-29 czerwca). Będzie można głosować na jeden projekt twardy i jeden miękki – lista [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.