Jakie wyzwania stoją przed Kobyłką?

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

O rankingu Serwisu Samorządowego PAP ?Gmina Dobra do Życia?, budżecie i inwestycjach z Edytą Zbieć, burmistrz Kobyłki rozmawia Zbigniew Grabiński, naczelny redaktor ?Życia Powiatu na Mazowszu?.

? Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki swojego rankingu ?Gmina Dobra do Życia?. Kobyłka na 122 miejscu, czy cieszy Panią taki wynik?

– Oczywiście, że cieszy mnie ten wynik, bo Kobyłka znalazła się najwyżej spośród wszystkich miejscowości w Powiecie Wołomińskim. Wiadomo, że wszędzie może być lepiej i należy dążyć do tego, żeby większość Mieszkańców była zadowolona ze swojego miejsca do życia. Tym większa to satysfakcja, ponieważ ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” był stworzony na podstawie bardzo szczegółowej analizy. Uwzględniono wszystkie 2477 polskie gminy, a ranking oparto aż na 48 wskaźnikach, głównie za 2019-2020 rok, składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono wiele różnych kwestii i obszarów, takich jak np. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni, a także obciążenie demograficzne, infrastrukturę kulturalną i dostęp do Internetu. Uwzględniono także takie mniej oczywiste wskaźniki, jak np. usłonecznienie, częstotliwość burz, dojazd do większego miasta czy klimatyczny bilans wodny. Dane do przygotowania rankingu przekazało wiele różnych instytucji, takich jak Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, European Commission ? Joint Research Centre w Ispra we Włoszech, Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Komenda Główna Policji, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Z tego zestawienia instytucji widać, jak bardzo szerokie były badania i jak wiele sfer życia obejmowały.

? Wiele emocji na kobyłkowskich forach społecznościowych wywołuje sprzedaż działki przy trasie S-8. Wiadomo, że rozstrzygnięty został przetarg, ale potencjalny inwestor przesunął w czasie płatność w stosunku do zakładanego pierwotnie terminu. Czy pojawiły się nowe okoliczności związane z tą nieruchomością?

? Z naszej strony nie pojawiły się żadne nowe okoliczności. Zmiana terminu wynikała z kwestii technicznych, leżących po stronie inwestora. Przyczyny opisane przez inwestora stanowiły wystarczające uzasadnienie do przesunięcia terminu zawarcia umowy notarialnej.

? W związku z tym, że wiadomo już jaki finał ma sprzedaż działki, znane jest też bardziej precyzyjne przeznaczenie pieniędzy pozyskanych z tej sprzedaży?

? Przedstawiliśmy Radnym projekt budżetu, w którym uwzględniliśmy nadwyżkę wynikającą ze sprzedaży działki, przeznaczoną na budowę szkoły. Obecnie projekt budżetu jest na etapie konsultacji i dyskusji z Radnymi.

? Co ze szkołą? ? to często zadawane na forach pytania. Ma Pani tu jakieś newsy dla mieszkańców?

? Budowa szkoły jest priorytetem dla Kobyłki. Projekt szkoły jest w trakcie realizacji. Po przeanalizowaniu istniejącej koncepcji budynku szkoły, firma projektowa wprowadziła modyfikacje i przedstawiła własną koncepcję rozwiązań projektowych, do której zostały wniesione uwagi. Obecnie są one wprowadzane. Zgodnie z umową dokumentacja ma zostać wykonana do maja przyszłego roku.
Projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest nam potrzebny, aby aplikować w programie dotacyjnym „Puszczyk”, którego celem jest wsparcie budowy budynków użyteczności publicznej o wysokim standardzie energetycznym. Pytanie, czy program będzie ogłoszony w 2022 roku – bardzo na to liczę. Możemy w nim uzyskać do 40% kosztów kwalifikowanych na budowę szkoły. Musimy wykorzystać każdą szansę na zdobycie dodatkowych środków zewnętrznych.
Jednocześnie, na wypadek gdyby nie udało się nam pozyskać środków zewnętrznych, trwa w Urzędzie procedura w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jesteśmy teraz na etapie wyłonienia doradcy zewnętrznego, którego zadaniem będzie przygotowanie i poprowadzenie dialogu konkurencyjnego. Chcielibyśmy, żeby dialog konkurencyjny i przygotowywanie projektu szkoły trwały równolegle. Dzięki takiemu rozwiązaniu potencjalni późniejsi wykonawcy będą mogli wnosić swoje uwagi do projektu szkoły, przed jego ostatecznym ukończeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. To przyspieszy i usprawni całą procedurę.
Podsumowując, chcemy przy finansowaniu budowy szkoły wykorzystać różne drogi: nasze środki własne, pozyskane środki z programu rządowego lub procedurę PPP. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowa szkoła będzie gotowa w roku szkolnym 2023 r.

? Polski Ład, tak przynajmniej wynika z medialnych doniesień, przysporzył Kobyłce około 7 milionów złotych. Około 5 pójdzie na drogę a najnowsze informację mówią o blisko 2 milionach na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną ? na jaki zakres prac zostaną przeznaczone te środki?

– Tak, 5 mln zł na działania drogowe zostanie przeznaczonych na budowę ulicy Rataja. Zaś pieniądze na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną posłużą na budowę wodociągów. Musimy zmierzyć się z tematem poprawy warunków hydraulicznych, szczególnie w miejscach, gdzie występują znaczne spadki ciśnienia np. na Maciołkach, Piotrówku czy Stefanówce.
Inwestycje te będą stanowić realizację wieloletniego planu uchwalonego przez Radę Miasta Kobyłka. Zamierzamy powierzyć wykonanie tych prac własnej spółce komunalnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
System wodociągowy odpowiedzialny za dostawę wody dla Miasta Kobyłka jest niewystarczający. Około 750 gospodarstw domowych w dzielnicy Maciołki zasilanych jest w wodę wyłącznie jednym przewodem o parametrach niewystarczających dla tak dużej i intensywnie rozwijającej się części miasta. Ponadto wiele obszarów miasta wymaga poprawy warunków hydraulicznych sieci, co wiąże się z uzupełnieniem i rozbudową istniejącej infrastruktury wodociągowej. Mając to na uwadze Spółka w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń na lata 2021 ? 2023 uwzględniła szereg zadań, których realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji.

? Podejrzewam, że ma Pani już za sobą przymiarki do przyszłorocznego budżetu. Jak ocenia Pani możliwości gminy?

? Możliwości wiele się nie zmieniają, gospodarujemy tym, co mamy i staramy się dalej nie zadłużać Miasta. Ale naszym sposobem na inwestycje i ?łatanie budżetu? są środki zewnętrzne z programów unijnych i rządowych. Tam, gdzie tylko widzimy możliwość zdobycia środków, to o nie aplikujemy. Na szczęście mam prężnie działający, profesjonalny zespół, który wyszukuje wszystkie szanse dofinansowań. Jesteśmy w tym dobrzy ? w tej kadencji pozyskaliśmy 25 mln zł środków zewnętrznych.
W przyszłym roku będziemy w taki sposób również działać, liczymy, że dobra passa się utrzyma. Mam tu na myśli nie tylko budowy dróg i inne inwestycje, ale również kwestię pozyskania środków zewnętrznych na ochronę zabytków. Chcielibyśmy bardzo uzyskać dofinansowanie do remontu Pałacyku na Źródniku (o ile będzie taka możliwość). Będziemy również szukać pieniędzy na aranżację Placu 15 Sierpnia ? z naszych wyliczeń wynika, że będą na to potrzebne spore pieniądze. W przyszłym roku chciałabym również zmniejszyć procent ulic gruntowych w Mieście.

? Co będzie największym wyzwaniem dla Kobyłki w 2022 roku?

? Tak, jak już wspominałam ? budowa szkoły, budowa Placu 15 Sierpnia, jeśli chodzi o wyzwania finansowo-organizacyjne. Ale prawdziwym, największym wyzwaniem, zarówno dla Mieszkańców, jak i dla nas urzędników będzie inwestycyjny ?armageddon?, który czeka Kobyłkę w przyszłym roku. Zbliżają się ? i prawdopodobnie rozpoczną się w przyszłym roku ? wielkie inwestycje kolejowe (budowa dwóch skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce i Kobyłce Ossów) oraz inwestycja Wojewody – przebudowa drogi 634, wykonywana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także nasze planowane inwestycje, które będą musiały się ?dowiązać? do tych zewnętrznych. Poza tym my, jako Urząd, będziemy musieli zrobić wszystko, żeby komfort życia w Mieście w tym czasie był znośny ? myślę tu o organizacji ruchu, zabezpieczeniu miejsc do parkowania itp.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

Kobyłka – spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

UM Kobyłka serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Kobyłka pn. „przeMOCni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Kobyłka - utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

Kobyłka – utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

W sobotę, 2 grudnia w związku z organizacją II Charytatywnego Biegu Mikołajkowego w godz. 10-12, ul. Nadmeńska (na odc. od ul. Krzywej do [...]
0 komentarzy
Kobyłka - bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Kobyłka – bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony odbywają się w ramach zadana publicznego dofinansowywanego ze środków Miasta Kobyłka pn. „przeMocni w Kobyłce – [...]
0 komentarzy
Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Burmistrz Miasta Kobyłka oraz Fundacja Ultima Arma zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu społecznym – zadaniu publicznym „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi i zainstalowanych przez drogowców znaków informujących o zmianie organizacji ruchu wynikającej z oddania do użytku tunelu i zamknięciu kolizyjnego przejazdu [...]
0 komentarzy
Kiermasz Świąteczny w ZSP nr 2 w Kobyłce

Kiermasz Świąteczny w ZSP nr 2 w Kobyłce

W imieniu Rady Rodziców przy SP nr 2 UM Kobyłka serdecznie zaprasza na Kiermasz Świąteczny w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce [...]
0 komentarzy
Futbol Arena w Kobyłce - czas start!

Futbol Arena w Kobyłce – czas start!

Futbol Arena to innowacyjny projekt, który z pewnością wzbogaci kalendarz sportowy miłośników piłki nożnej. Liga Szóstek, rozgrywana pod imponującą halą pneumatyczną w Kobyłce, [...]
0 komentarzy
Modernizacja DW 634

Rozbudowa DW 634 – informacja MZDW

Ruszyły prace przy rozbudowie drogi 634 w Wołominie i Kobyłce. Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji na odcinku od [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Konkurs Świąteczny na list do Św. Mikołaja!

Kobyłka – Konkurs Świąteczny na list do Św. Mikołaja!

UM Kobyłka serdecznie zaprasza  wszystkie dzieci do wzięcia udziału w Konkursie Świątecznym na najciekawszy list do Św. Mikołaja! Aby wziąć udział w Konkursie [...]
0 komentarzy
Kobyłka - zmiany w kursowaniu autobusów linii L26 i N62

Kobyłka – zmiany w kursowaniu autobusów linii L26 i N62

W związku z otwarciem tunelu w Kobyłce w ciągu ulic: Orszagha – Bohaterów Ossowa wprowadza się stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.