Jasno wytyczona, ekologiczna droga rozwoju

O ekologicznych technologiach i planowym wydawaniu pieniędzy, zgodnie z długoletnią strategią rozwoju ZEC w Wołominie oraz codziennych uciążliwościach i przeszkodach, z Pawłem Królakiem – prezesem ZEC w Wołominie, rozmawia Zbigniew Grabiński.

? Działalność Zakładu Energetyki Cieplnej omawiana była podczas kilku ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Wołominie. Wiem, że na sesję przychodzili również pracownicy ZEC. Czym spowodowana jest ta aktywność?
? Pracownicy ZEC chcieli osobiście porozmawiać z radnym, który rozpowszechnia w mediach społecznościowych informacje, które nie są prawdziwe. Chcieli zapytać, dlaczego od kilku miesięcy bezpodstawnie, atakuje Zakład i jego pracowników. Jednak nie zapytali. Niczego nie wyjaśnili, bo radny opuścił obrady Rady, której jest członkiem więc do konfrontacji nie doszło.
? Czym spowodowane jest to nieporozumienie?
? Cofnijmy się kilka miesięcy. We wrześniu 2019 oraz czerwcu 2020 r. doszło do awarii, które spowodowały przedostanie się wód ciepłowniczych do kanalizacji deszczowej a następnie do wód powierzchniowych rzeki Czarnej. Woda z obiegu ciepłowniczego, która przedostała się do rzeki, nie stanowiła zagrożenia dla środowiska wodnego, zmieniła się jedynie barwa na kolor zielony. Zmiana zabarwienia spowodowana była zastosowaniem barwnika Fluoresceiny. Dzięki temu udało się szybko zlokalizować miejsce awarii i podjąć konkretne działania. Brak podjęcia szybkich środków zapobiegawczych mógł skutkować osunięciem się ziemi, zalaniem okolicznych budynków, podmyciem nowo budowanej drogi oraz zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wołomina poprzez odcięcie 80% odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej od dostępu do energii cieplnej. Pracownicy pomimo tak dużej skali awarii uporali się z pracami naprawczymi w ciągu dwóch dni! Dodajmy jeszcze, że awarie są czymś naturalnym, powstają np. w efekcie wyeksploatowania przestarzałej sieci bądź podczas prac budowlanych, wykopów, np. przy budowie drogi.
Zielony kolor wody wzbudził podejrzenia u jednego z wołomińskich radnych. Szukając sensacji, radny złożył zawiadomienie do organów i instytucji ochrony środowiska. Została przeprowadzona wnikliwa kontrola WIOŚ, w której stwierdzono brak naruszeń ze strony ZEC w Wołominie.
? Panie Prezesie tu chyba naszym Czytelnikom należy się wyjaśnienie czym jest Fluoresceina?
? Jest ona używana powszechnie w ciepłownictwie. Fluoresceina, w karcie charakterystyki producenta nie przewiduje prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń dla środowiska a barwienie wody jest uzgodnione z Sanepidem. Jej zastosowanie pozwala na zmniejszenie ilości wód ciepłowniczych wprowadzanych do środowiska naturalnego, gdyż zielony barwnik pomaga szybko zlokalizować uszkodzone elementy sieci oraz zlikwidować potencjalne wycieki wody.
? Jaki związek z tą sytuacją ma wspomniany radny wołomiński?
– Wspomniany radny wieszczył katastrofę ekologiczną i tym samym deprecjonował ciężką pracę Załogi ZEC. Pracownicy czuli się oczerniani i w sposób oficjalny wystąpili do Zarządu z pisemnym wnioskiem podpisanym przez całą załogę o podjęcie działań w celu zaprzestania naruszania dobrego imienia pracowników spółki przez radnego. Dlatego, żeby wyjaśnić radnemu wątpliwości i odpowiedzieć na jego pytania, pracownicy ZEC uczestniczyli w sesjach Rady Miejskiej w Wołominie. Jak już wspomniałem radny opuścił obrady. Spotkało się to z komentarzem, że uciekł na widok pracowników ZEC.
? Może radny najzwyczajniej w świecie miał jakieś niecierpiące zwłoki sprawy do załatwienia
i dlatego opuścił obrady?
– Mogło tak być, ale na kolejnej sesji przedstawiciele ZEC podjęli próby rozmowy z radnym. Radny publicznie wyznaczył termin wizyty w ZEC, podczas której miał spotkać się z pracownikami gotowymi udzielić odpowiedzi na nurtujące radnego kwestie. W wyznaczonym przez siebie terminie radny nie pojawił się w ZEC. To pokazuje ile warte są słowa tego radnego.
W kontekście takiego zachowania radnego należy nadmienić, że ZEC w Wołominie w chwili obecnej musi stawić czoła poważniejszym tematom, do których niewątpliwie trzeba zaliczyć konieczną transformację sektora energetycznego oraz dostosowywanie się do wprowadzanych kolejnych unijnych uregulowań prawnych, a nie roztrząsanie i ciągłe domaganie się wyjaśnień spraw, które zostały już zakończone i które nie budzą zastrzeżeń organów ochrony środowiska oraz pozostałych instytucji zaangażowanych przez radnego do ich wyjaśnienia.
? Nie raz byliśmy świadkami różnych sporów. Ale skoro już rozmawiamy to może warto opowiedzieć mieszkańcom korzystającym z usług ZEC jak spółka radzi sobie w tych nie najłatwiejszych czasach?
? Wszystkie nasze działania prowadzone służą mieszkańcom ? odbiorcom ciepła oraz ochronie środowiska. To są absolutne priorytety, którym podporządkowana jest zarówno nasza codzienna praca, jak i rozwój Zakładu. Jednym z takich działań była, zakończona w 2019 r., modernizacja kotła Wr-25 nr 1, dzięki której podniesiona została sprawność produkcji energii cieplnej. Aktualnie ZEC modernizuje układ oczyszczania spalin na kotle węglowym WR-25/M nr 1, termin zakończenia prac przewiduje się na trzeci kwartał 2020. Inwestycja zapewni obniżenie emisji pyłu poniżej 100 mg/Nm3 i zgodnie z progami emisyjnymi będzie czterokrotnie mniejsza niż aktualnie wymagana!
Rozpoczęte zostały również prace nad analogiczną modernizacją na kotle WR-25 nr 2. Po jej zakończeniu instalacja w wołomińskim ZEC stanie się średnim obiektem energetycznego spalania paliw wg Dyrektywy MCP i tym samym będziemy zobowiązani do przestrzegania nowych przepisów emisyjnych, które są bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe. Zwiększenie sprawności kotłów przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym ograniczy emisję CO2 do atmosfery.
Ta inwestycja to nie tylko dostosowanie się do nowych norm emisyjnych, ale też doskonały przykład, jak korzystnie gospodarować pieniędzmi i zminimalizować wydatki inwestycyjne. Krok w kierunku dostosowania do Dyrektywy dla średnich obiektów energetycznego spalania paliw (MCP) pozwolił na zaoszczędzenie ok. 27 mln zł, które w przyszłości będą mogły zostać zainwestowane w nowe technologie, bardziej ekologiczne, a nie w stare źródła oparte o spalanie węgla kamiennego. Taki wydatek nie byłby też obojętny dla taryfy ciepła.
Nowe, ekologiczne technologie i rozsądne wydawanie pieniędzy ? na tych kierunkach oparta jest długoletnia strategia rozwoju firmy, którą zarządzam.
? Wołomin ciągle się rozbudowuje. To znaczy, że ZEC-owi przybywa odbiorców. Na czym opieracie strategię rozwoju firmy?
? Planujemy dalszą rozbudowę źródła ciepła, która opierać się będzie na zastosowaniu systemu kogeneracji gazowej/biomasowej oraz pozyskaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W swoich działaniach ZEC będzie dążył do ciągłego obniżania emitowanych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń ze względu na utrzymujące się trendy i możliwe dalsze obniżanie progów emisyjnych przez Unię Europejską (założenia pakietu klimatyczno-energetycznego). W tej sytuacji niezbędne jest poniesienie ogromnych nakładów finansowych w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Aby znaleźć pieniądze na pokrycie tak wysokich kosztów inwestycyjnych, ZEC poszukuje programów finansujących, oferujących bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na warunkach preferencyjnych m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo w dotychczasowej działalności korzystało już ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
W przyszłej działalności ZEC w Wołominie rozważane są instalacje oparte na budowie ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, jak również, wykorzystujące źródło wód termalnych. Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się opłacalne ekonomicznie oraz uzasadnione, nie wyklucza się ich realizacji. Tym bardziej, że działania te są zgodne z planami rozwoju gminy Wołomin oraz planem gospodarki niskoemisyjnej w gminie Wołomin.
– Nie jesteśmy w stanie w jednej rozmowie przedstawić wszystkich aspektów związanych z taką ważną firmą jaką jest ZEC?
? To prawda Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie ciągle się rozwija. Wprowadza nowoczesne technologie, dba o środowisko. Jednocześnie realizuje swoje podstawowe zadanie, wytwarza i zaopatruje w ciepło swoich odbiorców. Czasami musi zmierzyć się z awariami i pomówieniami. Jednak idzie do przodu jasno wytyczoną ekologiczną drogą rozwoju.
? Dziękuję za rozmowę.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji

Policjanci poszukują świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 8 stycznia 2023 roku o godzinie 18:10 w miejscowości Rżyska. Wszystkie osoby, które mogą pomóc [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 31 stycznia do 10 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Dworzec w Dobczynie wreszcie został podłączony do sieci, ale dalej nie wiadomo kiedy zostanie otwarty

Dworzec w Dobczynie wreszcie został podłączony do sieci, ale dalej nie wiadomo kiedy zostanie otwarty

Nowy budynek dworca kolejowego w Dobczynie (gmina Klembów) czeka na otwarcie już ponad rok. W budynku nie toczą się żadne prace wykończeniowe, więc [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków kradzieży i aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży

Policja poszukuje świadków zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Wołomina. Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z powiatowego Wydziału Prewencji. [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Rozbudowa II odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach

Od 27 stycznia planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na II odcinku remontowanej drogi wojewódzkiej Nr 634. Zamknięcie dróg dotyczyć będzie ul. Ks. [...]
0 komentarzy
Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Linia autobusowa 738 obsługuje gminę Radzymin oraz Marki i łączy je z Warszawą. Obecnie autobusy kursują co 20 minut w szczycie i co [...]
0 komentarzy

„Mobilny Burmistrz” – spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Jak rozwija się miasto i gmina Radzymin? Kiedy nowe inwestycje zaczną przynosić gminie zyski?  Jeżeli zastanawiacie się nad tymi pytaniami to  być może [...]
0 komentarzy
Rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie chcą poznać opinię pasażerów o nowym rozkładzie jazdy

Od 11 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Teraz przewoźnik chce poznać opinię pasażerów na temat nowych połączeń i przygotował specjalną [...]
0 komentarzy
Wypadek w tunelu w Zielonce

Wypadek w tunelu w Zielonce

24 stycznia około godziny 19 doszło do wypadku w tunelu pod torami kolejowymi w Zielonce. Kierujący Fiatem stracił panowanie nad autem i uderzył [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Ząbki – prace na ul. ks. Skorupki przyspieszają

Wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Skorupki w Ząbkach) firma SKANSKA S.A. pismem nr 111/2023/DWL457/8389 z dnia 20.01.2023 r. poinformowała, że [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.