Jesienna modernizacja dróg w Markach

W Markach bezpieczne przejście PZU przy szkole już działa. W październiku trwały prace modernizacyjne na ulicy Szkolnej. Nową nawierzchnię zyskał odcinek ulicy pomiędzy Al. marsz. J. Piłsudskiego a Szkołą Podstawową Nr 2. Przy szkole wybudowano także aktywne przejście dla pieszych ufundowane przez Fundację PZU.Na terenie Marek trwają także remonty cząstkowe ulic. W ramach prac, m.in. zmodernizowano dwa progi zwalniające na ulicy 11-go listopada oraz poprawiono stan nawierzchni ulicy Lisa Kuli.
To kolejne roboty drogowe wykonywane w 2015 roku po modernizacji fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, a także budowie ulicy Katowickiej wraz z odwodnieniem. Jak informują mareccy urzędnicy obecnie trwają przetargi na kolejne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg oraz budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Dużej z ulicą Broniewskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4.
Rozpoczęła się również budowa ponad trzech kilometrów dróg w Gminie Marki a 5 października rozstrzygnięto przetarg na budowę i modernizację ośmiu mareckich dróg: ? Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Kamiennej); ? Żwirowej (od ul. Spacerowej do ul. Ceramicznej); ? Ceramicznej (od ul. Żwirowej do ul. Legionów Polskich); ? Legionów Polskich (od ul. Krasińskiego do ul. Środkowej); ? Szczyglej (od ul. Spacerowej do ul. Pogodnej); ? Dębowej (od ul. Spacerowej do ul. Pogodnej); ? Głowackiego i Równej (na odc. od ul. Głowackiego do ul. Bema). Prace ruszyły już na ulicach: Piaskowej, Żwirowej, Ceramicznej i Legionów Polskich. W ramach zlecenia zostaną wykonane także krawężniki, system odwadniania powierzchniowego, regulacja wpustów i włazów studzienek oraz wyrównanie poboczy. Rozpoczęły się prace  na ulicy Rolnej wraz z budową odwodnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.