Pierwsze Radzymińskie Spotkanie Biznesu

Zaproszenie do współpracy, do wymiany poglądów, do dzielenia się pomysłami i ich wspólnej realizacji skierował Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina do przedsiębiorców działających na terenie Gminy Radzymin. Przedsiębiorcy licznie przybyli na  pierwsze Radzymińskie Spotkanie Biznesu, które odbyło się 28 października.Możliwości tak wielu działań skierowanych do przedsiębiorców nikt jeszcze w powiecie wołomińskim do tej pory nie wyartykułował..
Podczas spotkania samorządowców reprezentowali między innymi: Kazimierz Rakowski ? starosta  wołomiński, Krzysztof Chaciński ? burmistrz Radzymina, Zbigniew Jabłoński ? przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie, kluczowi kierownicy z Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, którzy na co dzień realizują zadania Gminy na styku z biznesem. Wśród uczestników nie zabrakło również radnych gminnych jak też powiatowych.
Burmistrz zaprezentował nie tylko możliwości inwestycyjne na terenie miasta i gminy Radzymin ale również sprecyzował misję gminy w zakresie rozwoju. ? Nasza Gmina ma być najlepszym miejscem do prowadzenia biznesu po tej stronie Warszawy ? zadeklarował.
Zaprezentował zebranym projekty w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zaproponował powstanie Radzymińskiej Rady Przedsiębiorców. ? Do udziału w Radzie zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy, którym leży na sercu wzrost gospodarczy w Gminie Radzymin ? mówił.
Burmistrz Radzymina nie odżegnuje się od partnerstwa publiczno-prywatnego. ? Chciałbym zachęcić do angażowania się w zagospodarowanie terenu RKS Mazur, modernizację targowiska miejskiego, zagospodarowanie parku ks. E. Czartoryskiej, a także w projekt wymiany oświetlenia ulicznego na LED, rozliczany oszczędnościami zużycia energii elektrycznej ? mówił. Starosta wołomiński ? Kazimierz Rakowski zapewnił, że tego rodzaju działania znajdą wsparcie ze strony władz powiatu. ? Chcemy, żeby Gmina Radzymin, jak i cały powiat, mogły budować dobrą pozycję gospodarczą. Dobre praktyki i zasady współpracy z biznesem, tworzenie nowych miejsc pracy w powiecie wołomińskim to podstawa ? mówił starosta.
Ciekawa była również prezentacja Andrzeja Czajkowskiego, koordynatora Programu WOF Expo z Urzędu M. St. Warszawy dotycząca projektu ?Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WAW Expo)?, który otwiera nowe możliwości promocji eksportu dla małych i średnich firm, działających na terenie gmin sąsiadujących z Warszawą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.