Kanalizacyjne dylematy

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe miasta Kobyłka oraz spadek dofinansowania unijnego dla programu ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Wołomin ? Kobyłka?, które z planowanej wielkości 83% spadło wraz ze wzrostem cen w budownictwie do 40% – Burmistrz Miasta Kobyłka wprowadził przejrzyste kryteria nieruchomości planowanych do podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Należy jeszcze podkreślić, że nie są to kryteria dyskryminujące, gdyż właściwie każdy mieszkaniec Kobyłki powinien je spełniać.

  1. Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest mieszkańcem Kobyłki ? tj. posiada zameldowanie w Kobyłce.
  2. Budynek podłączany do kanalizacji został oddany do użytkowania.
  3. Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji nie ma zaległości podatkowych oraz innych zaległości finansowych w stosunku do Miasta Kobyłki.
  4. Posiada uregulowane umowy dot. odbioru odpadów stałych i nieczystości płynnych.

 

W/w kryteria są podstawowymi obowiązkami wszystkich mieszkańców Kobyłki.

Działania weryfikujące te obowiązki są przede wszystkim ukłonem i gorącym podziękowaniem tym wszystkim mieszkańcom, którzy w sposób odpowiedzialny dopełniają tych obowiązków.

Liczymy na szeroką współpracę dla dobra naszego miasta i zachęcamy wszystkich, także ?najmłodszych? mieszkańców Kobyłki do jak najszybszego kompletowania dokumentów.

 

W chwili obecnej kończona jest pompownia nr 2 na Sosnówce /P2 ? ulice: Leśna, Poprzeczna, Warszawska, cz. Wspólnej/. Trwają także prace w centralnej części Antolka /P12 i P13 pomiędzy ulicami: Wołomińską, Jana Pawła II, Orszagha, Żymirskiego/.

Na tym obszarze wykonanych zostanie łącznie około 350 przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W następnej kolejności roboty przeniosą się na Piotrówek /P12: ul. Nowa, Wasia, P20: ul. Załuskiego, Orszagha, Bema, Traugutta, Natolińska, Krechowiecka, Brzozowa, Parkowa, Ustronie, P21: ul. Załuskiego, Okopowa, Parkowa, P22: ul. Dojazdowa, Krótka, Czarna Kawka, Zaciszna, Parkowa, Ustronie, Pionierska, Jaśminowa, Kasztanowa, Akacjowa, P23: ul. Zaciszna, Kochanowskiego, Czarnoleska, Urszulki, Jałowcowa i w dalszym etapie PS1: ul. Brzozowa, Zagórna, Brzechwy, Norwida, Leśmiana, Mała, Kraszewska, Jałowiecka, Cedrowa, P50: ul. Krechowiecka, Telimeny, Kraszewska, Mała, Norwida, Natolińska, Pana Tadeusza, Brzozowa, Jabłonkowska, Wiesławska, P54: ul. Leszka, Kazimierza Wielkiego, Mieszka, Złotopolska, Ziemiańska, Zamkowa, Kontuszowa, Dworska, Rycerska, Kościelna, Krechowiecka, Rasztowska, Łokietka, Radzymińska/.

 

Termin wykonywania prac jest teraz mocno uzależniony od warunków atmosferycznych, zwłaszcza mrozów. Należy więc zakładać, że odtwarzanie ulic na Antolku oraz rozpoczęcie prac na Piotrówku może nastąpić dopiero wiosną. Dalszy harmonogram kanalizowania miasta zostanie opracowany w najbliższym czasie. Na początku roku 2008 planowane będą kolejne spotkania z mieszkańcami, tak aby przeniesienie prac w następne części Kobyłki dla nikogo nie były zaskoczeniem.

 

 

Łącząc wyrazy szacunku

Mariusz Stefaniak

Z-ca Burmistrza Miasta Kobyłki