Otwarci na aktywnych

 Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury za główny cel stawia sobie propagowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wspieranie lokalnej działalności kulturalnej i oświatowej, doradztwo gospodarcze oraz pośrednictwo prawne i zawodowe dla swoich członków.Stowarzyszenie o nazwie Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury z siedzibą w Zielonce zawiązało się wiosną tego roku. Członkowie założyciele to ludzie aktywni, którym na sercu leży rozwój regionu w zakresie gospodarki, kultury i nauki. – Dziś jeśli chcemy dorównać innym
regionom w kraju musimy wziąć wiele spraw w swoje ręce. Nie wszystkie problemy są możliwe do rozwiązania przez rząd czy samorząd. Jest cały szereg obszarów życia społecznego, gdzie rozwój i postęp możliwy jest tylko przy społecznym zaangażowaniu różnych środowisk lokalnych — mówi
Jacek Domański, prezes Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury.

Główne cele statutowe jakie wyznaczyli członkowie założyciele formułując dokumenty to: propagowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wspieranie lokalnej działalności kulturalnej i oświatowej, doradztwo gospodarcze oraz pośrednictwo prawne i zawodowe dla swoich członków.

– Chcemy te cele realizować poprzez: organizację szkoleń, odczytów, seminariów oraz wykładów z wybranych dziedzin; organizację imprez kulturalnych — koncertów, aukcji, loterii, imprez rekreacyjnych i integracyjnych jak tez tworzenie: fundacji stypendiów, wykonywanie ekspertyz oraz badan marketingowych — opowiada Domański.

Nasz rozmówca podkreśla, że w stowarzyszeniu są ludzie, którzy umieją pozyskiwać fundusze unijne i chcą swoim doświadczeniem dzielić się z innymi. – Będziemy skupiali się na pozyskiwaniu tych funduszy na szkolenia ale też na rozwój kultury czy na kultywowanie tradycji naszego regionu ? dodaje.
Stowarzyszenie przeszło już pomyślnie procedury rejestracji sądowej. – Dobiegają końca prace związane ze sprawami formalnymi. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym wkrótce szerzej zaprezentujemy naszą ofertę. Już dziś jednak zapraszam osoby widzące się w takiej działalności w nasze szeregi i do współpracy ? mówi Jacek Domański. Teresa Urbanowska