Karta Mazowiecka to nośnik biletów zapisanych elektronicznie

Karta Mazowiecka jest kartą imienną, na której można zapisać bilety wydane zgodnie z Taryfą przewozową ?Kolei Mazowieckich ? KM? (TP-KM) wg taryfy normalnej, ulgowej oraz ofert specjalnych, w tym: sieciowe, odcinkowe, strefowe, abonamentowe, jednorazowe. Na Karcie Mazowieckiej oprócz biletów Kolei Mazowieckich można również zapisać bilety Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Karta Mazowiecka wydawana jest jako karta imienna na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wypełniając wniosek o wydanie Karty Mazowieckiej, osoba ubiegająca się o nią podaje swoje imię i nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obcokrajowców) oraz wskazuje Punkt Obsługi Klienta, w którym będzie chciała odebrać spersonalizowaną Kartę Mazowiecką.

W trakcie wypełniania wniosku można dodatkowo podać adres zamieszkania oraz adres e-mail, lecz te dane nie są wymagane, aby otrzymać spersonalizowaną kartę.

Do składanego wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (na odwrocie należy wpisać imię i nazwisko oraz PESEL).

Wniosek o wydanie Karty Mazowieckiej można złożyć:

1) w Punkcie Obsługi Klienta;

2) w kasie biletowej ? składając pobrany wniosek ze strony internetowej www.mazowieckie.com.pl lub www.karta.mazowieckie.com.pl. Do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie. Wniosek może być złożony osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia (wzór upoważnienia stanowi załącznik do ?Ogólnych warunków wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej w okresie pilotażowym?);

3) korespondencyjnie, wysyłając wniosek na adres:?Koleje Mazowieckie – KM? sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta ul. Lubelska 2603-802 Warszawa

4) elektronicznie ? poprzez stronę: www.karta.mazowieckie.com.pl.

Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia w Punkcie Obsługi Klienta wskazanym we wniosku o wydanie Karty Mazowieckiej.

Podczas odbioru karty konieczne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem przez osobę odbierającą kartę. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.