Wysypisko śmieci w Zielonce ? decyzja starosty wołomińskiego uchylona

Wojewoda mazowiecki uchylił pozwolenie na budowę wysypiska śmieci w Zielonce. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez starostę wołomińskiego. Decyzję zaskarżyło Nadleśnictwo Drewnica.

Wojewoda mazowiecki uznał, że decyzja starosty wołomińskiego jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w zakresie sposobu unieszkodliwiania ścieków i wód ociekowych) oraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt inwestycji nie uwzględniał budowy oczyszczalni ścieków oraz instalacji do odprowadzania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Starosta powinien ponownie przyjrzeć się kwestii ochrony środowiska i zbadać, czy inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz czy planowana strefa izolacyjna wokół wysypiska jest wystarczająca. Ponadto, starosta powinien ponownie ustalić strony postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Stronom postępowania przysługuje wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewody w terminie 30 dni od jej doręczenia ? informuje Zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Przeciwko inwestycji ostro protestowali mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.