Klembów – kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Klembów - kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Obecnie przeprowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole są wynikiem zmianą w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku – Prawo wodne. Nowe przepisy weszły w życie 9 sierpnia 2022 roku.

Kontrole te polegają na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy w celu przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą zajmującym się obsługą zbiornika bezodpływowego. Dodatkowo, właściciele muszą okazać dowody potwierdzające, że opłaty za te usługi zostały uregulowane, co może być potwierdzone na podstawie rachunków i faktur VAT. Warto zaznaczyć, że te dokumenty muszą świadczyć o regularności wywozu ścieków.

W przypadku posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków istnieje obowiązek pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji takiej oczyszczalni. Te czynności również muszą zostać odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłat za tę usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni są o niezwłoczne podjęcie tych kroków.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że usługi wywozu ścieków mogą być świadczone wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Klembów.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia dotyczącego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, proszeni są do niezwłocznego dokonania takiego zgłoszenia.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Klembów - na pierwszym miejscu w rankingu "Gminy Dobre Do Życia"!

Klembów – na pierwszym miejscu w rankingu „Gminy Dobre Do Życia”!

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking [...]
0 komentarzy
Klembów - "Szlachetna Paczka" z Biblioteką i GOK-iem

Klembów – „Szlachetna Paczka” z Biblioteką i GOK-iem

W tym roku po raz kolejny na terenie gminy będzie organizowana zbiórka w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa [...]
0 komentarzy
Klembów - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Klembów – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Klembów na podstawie Zarządzenia Nr 0050.145.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. ogłasza nabór wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej [...]
0 komentarzy
Klembów - Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród beneficjentom w trzech ogólnopolskich konkursach ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nagrodzonych w konkursie [...]
0 komentarzy
Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu - Gminy Dobre Do Życia

Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu – Gminy Dobre Do Życia

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.