Klonowa – Norwida w Tłuszczu z szansą na wodociąg i kanalizację

Kwota dofinansowania pozyskana na rozbudowę wodociągów i kanalizacji w wysokości 8 187 750,37 zł pozwoli na wybudowanie 11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji. ? To wspaniała wiadomość dla gminy i dla naszych mieszkańców ? cieszy się Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza.Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Monika Konarska z Wydziału Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego w środę, 21 września 2016 roku, podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę ? Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę Ignatowską ? Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń, na dofinansowanie projektu ?Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz? w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach? II oś priorytetowa ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Pozyskana kwota dofinansowania, to 8 187750,37 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu jest znacznie wyższy i wynosi 16 313 679,30 zł.
– Cieszy mnie, że udało nam się pozyskać tak dużą dotację na realizację tego projektu. Ta inwestycja to kolejny, duży krok do zwodociągowania i skanalizowania gminy ? mówi burmistrz Bednarczyk.
To wspaniała wiadomość dla mieszkańców osiedla Klonwa ? Norwida w Tłuszczu, którzy dzięki temu dofinansowaniu zyskają około 11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji!
Często słyszymy jak trudno jest pozyskać środki na inwestycje i realizować infrastrukturę na terenach wiejskich. To duże odległości oddalone od centralnych ujęć wody jak i samych oczyszczalni. Tym bardziej cieszy nas, że kolejna gmina w ostatnim czasie może cieszyć się z pozyskanych na ten cel środków.

Oprac. redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.