Koniec wieloletniego sporu

W dniu 15 września br. w gabinecie burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego nastąpiło  podpisanie porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Ząbkach a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Zielonki.

Podpisana w Ząbkach w dniu 15 września umowa zamyka, toczący się przez wiele lat spór między przedsiębiorstwami. Dla przypomnienia: Miasto Zielonka odprowadza ścieki ze swojej gminy do oczyszczalni w Warszawie korzystając do tego celu z ząbkowskiej sieci kanalizacyjnej. Jak łatwo się domyśleć roszczenie dotyczyło sposobu i wartości kosztu przesyłu przez Ząbkowską magistralę kanalizacyjną. Zawarte porozumienie reguluje m.in. warunki świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz określa metodę kalkulacji cen w przyszłości.
Umowę podpisali Prezesi obydwu Spółek Pan Janusz Tomasz Czarnogórski z ramienia PGK Ząbki oraz Pan Janusz Lewicki w imieniu PWiK Zielonka. Władze Ząbek podkreślają, że przy tej okazji podziękowania należą się także byłemu prezesowi PKG Ząbki Panu Piotrowi Uścińskiemu, który także przyczynił się do podpisania porozumienia. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w przestrzeni lokalnych działań publicznych doprowadzenie do ?zawieszenia broni? jest na ogół oczekiwane przez większość jednak wypracowanie porozumienie bywa bardzo trudne. Zielonce i Ząbkom udało wreszcie po wielu latach. Trudniej jest, gdy w spór ? oprócz partnerów publicznych zaangażowane są grupy społeczne. Tego rodzaju spory są bardziej burzliwe i wymagają wielu konsultacji a często nie pomaga nawet zaangażowanie mediatora. Wołomin może na razie tylko pozazdrościć sąsiedzkim gminom zakończonego sporu. Miejmy jednak nadzieję, że podobne konsensusy są ciągle możliwe również i w tej gminie. Na chwilę obecną toczy się tu od dość długiego czasu spór dotyczący realizowanej inwestycji budowy Centrum Handlowego czy spór w sprawie budowy RIPOK. Wydaje się, że zarówno jeden jak i drugi konflikt jest bardziej złożony niż ten pomiędzy Ząbkami a Zielonką.

Oprac. Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.