KOBYŁKA: Nabór do klas integracyjnych

Kobyłka zamierza uruchomić w swoim mieście edukację integracyjną. W Zespole Szkół Publicznych nr 2 nabór do klas integracyjnych, zarówno na poziomie „zerówek” i nauczania początkowego, jak i w klasach 4-6 już się rozpoczął.Do przyjęcia do oddziału integracyjnego kwalifikują dziecko takie potrzeby edukacyjne jak: dysfunkcja narządu ruchu, wady wzroku lub słuchu, niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz niepełnosprawność sprzężona. Ponieważ jednak budynki kobyłkowskich szkół nie są przystosowane dla dzieci poruszających się na wózkach, na razie rekrutacja będzie adresowana do dzieci sprawniejszych ruchowo.

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce dysponuje wykwalifikowaną kadrą. W latach poprzednich w szkole były już pilotażowo otwierane takie oddziały.

To, czy już w przyszłym roku szkolnym klasy integracyjne powstaną w Kobyłce, zależeć będzie wyłącznie od przebiegu naboru. Zgodnie z rozporządzeniami MEN w klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20. W tej liczbie uczyć się powinno od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością. Ustalenie minimalnej liczby trojga dzieci niepełnosprawnych jest podyktowane przede wszystkim tym, że organizacja klasy integracyjnej wiąże się z dodatkowymi warunkami, między innymi z koniecznością zaangażowania w czasie lekcji dwóch nauczycieli. W każdej takiej klasie angażuje się nauczyciela ze ściśle określonym przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dobra wola władz samorządowych oraz dyrekcji szkoły otwiera zdecydowanie Kobyłkę na możliwość kształcenia integracyjnego. Resztę zweryfikują rzeczywiste potrzeby oraz rodzice, którzy wybiorą dla swoich dzieci właśnie tę a nie inną szkołę.

A.S.