Stanisław Szpotański (1880-1936) … mieszkaniec Kobyłki

We środę 26 marca w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej Kobyłczanie zorganizowali spotkanie poświęcone pisarzowi Stanisławowi Szpotańskiemu, przedwojennemu mieszkańcowi miasta. Spotkanie było formą promocji nowej książki Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka: „Stanisław Ryszard Szpotański(1880-1936). Zapomniany pisarz mieszkaniec Kobyłki”.
Wieczór w warszawskiej bibliotece prowadziła Maria Balicka, współautorka książki. Prelekcjom towarzyszyła ekspozycja dokumentów związanych z życiem i twórczością pisarza ze zbiorów Marka Moczulskiego, a także wystawa książek Stanisława Szpotańskiego. Książki autora nie były wznawiane od czasów II wojny światowej i nie są powszechnie dostępne w bibliotekach. Prezentowane tego wieczoru woluminy stanowią cenne, unikatowe zbiory Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.Autorami opracowań w książce „Stanisław Ryszard Szpotański(1880-1936). Zapomniany pisarz mieszkaniec Kobyłki” są Maria Balicka, Gustaw Ostasz oraz Oskar Stanisław Czarnik. Czytelnik znajdzie tu, oprócz życiorysu Szpotańskiego, analizę literacką jego dzieł, materiały źródłowe dokumentujące jego barwną drogę życiową, a także pokazuje związki bohatera z Kobyłką i ziemią wołomińską. Publikację za mykają fragmenty powieści pisarza.

Wspomniana książka jest już szóstym wydawnictwem, które ukazało się dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.

STANISŁAW SZPOTAŃSKI. Urodził się w Suchcicach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Jako syn powstańca styczniowego otrzymał patriotyczne wychowanie. w latach 1903-1907 Działacz PPS i współpracownik Józefa Piłsudskiego; pisarz, publicysta, historyk z zamiłowania; patriota zaangażowany w sprawy odrodzenia Polski a potem, w okresie niepodległości, w szereg kwestii i problemów społeczno-politycznych w kraju.

W latach 1912-1925 przebywał za granicą. Podróżował w poszukiwaniu materiałów dotyczących pasjonujących go dziejów Ojczyzny epoki romantyzmu. Mieszkał w Paryżu, a po wybuchu I wojny światowej osiadł w Bretanii, gdzie podjął działalność społeczno-polityczną na rzecz odbudowy Państwa Polskiego. W 1918 roku wrócił do Paryża, gdzie również zaangażował się w działalność polityczną oraz publicystyką podejmującą sprawy Polski i jej granic. W tym okresie został powołany do misji dyplomatycznej jako Dyrektor Biura Prasowego Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. W latach 1923-1925 redagował również „Życie Polskie”. Po powrocie do Polski w roku 1925 kupił majątek w Międzylesiu pod Tłuszczem, ale w 1928 roku przeprowadził się bliżej Warszawy. Kupił domek z sadem w Kobyłce. Utrzymywał się z działalności literackiej i współpracy z „Kurierem Warszawskim”. Tu powstały powieści historyczne oraz pięć dramatów. Szpotański zmarł 17 kwietnia 1936 r. w Kobyłce i tu został pochowany.

A.S.

Komentarze

komentarzy