Kobyłka – odwołanie od oceny projektu w Budżecie Obywatelskim

Kobyłka - odwołanie od oceny projektu w Budżecie Obywatelskim

W Systemie Budżetu Obywatelskiego zostały opublikowane oceny projektów, przeprowadzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego https://budzet.kobylka.pl/pl/budzet/ocena-merytoryczna/3.

Od niedopuszczenia projektu do głosowania, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kobyłka, przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Burmistrza Miasta Kobyłka, które powinno zostać złożone w dniach od 24 lipca do 1 sierpnia w formie papierowej do Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 lub w formie elektronicznej poprzez System Budżetu Obywatelskiego http://budzet.kobylka.pl/pl.

Możliwość złożenia odwołania w formie elektronicznej zostanie włączona w systemie 24 lipca.

Instrukcja złożenia odwołania przez SBO:

  1. Na stronie głównej wejdź w zakładkę WNIOSKI.
  2. Następnie kliknij przycisk – ZŁÓŻ WNIOSEK.
  3. Wybierz Budżet Obywatelski klikając przycisk – ZAREJESTRUJ Z KORESPONDENCJI. Po kliknięciu, otworzy się formularz, który należy wypełnić.Dane wnioskodawcy uzupełnią się automatycznie z konta.
  4. W tytule wniosku należy wpisać – ODWOŁANIE + TYTUŁ PROJEKTU.
  5. W treści wniosku należy wskazać zastrzeżenia do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem.
  6. Aby wysłać odwołanie należy kliknąć przycisk WYŚLIJ.

UCHWAŁA

Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko odwołującego się, nazwę projektu, wskazanie zastrzeżeń do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem oraz podpis składającego odwołanie – w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej. Po złożeniu odwołania w terminie projekt będzie podlegał ponownej ocenie. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania będzie zamieszczona w Systemie Budżetu Obywatelskiego i będzie przekazana projektodawcy telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 26 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania nastąpi do 3 września 2022 roku, natomiast głosowanie Mieszkańców odbędzie się w terminie 7 września – 28 września. Warto więc zadbać o to, by jak największa liczba Mieszkańców dowiedziała się o projekcie oraz spróbować przekonać ich, że warto na niego głosować.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka – kończy się termin składania wniosków

31 stycznia kończy się termin składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów sportowych.   Więcej informacji z Kobyłki [...]
0 komentarzy
Ząbki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kobyłka – doręczanie decyzji podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kobyłce informuje, że pracownicy Urzędu w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2023 r. będą jak [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Planowana przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wołomin oraz w Kobyłce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z realizacją prac remontowanych na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” planowana jest kilkugodzinna przerwa [...]
0 komentarzy
Kobyłka - teren budowy PKP PLK - wyłączony z użytkowania

Kobyłka – teren budowy PKP PLK – wyłączony z użytkowania

W Kobyłce trwa budowa dwóch wiaduktów drogowych w ulicy Warszawskiej i ul. Granicznej oraz tunelu pod torami w śladzie ul. Orszagha. Wykonawca inwestycji [...]
0 komentarzy
WOŚP w Kobyłce

WOŚP w Kobyłce

31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  odbędzie się 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.