Kobyłka – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Kobyłka - Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto Kobyłka kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiło kolejny raz do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, przeznaczonego dla osób w wieku 60 lat +.  Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Ma pomóc osobom, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb (np. dzięki wsparciu rodziny), mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, a prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe czy mieszkających z osobami, które nie mogą im udzielić wystarczającego wsparcia.

Tegoroczna edycja Programu obejmuje dwa moduły:

  • Moduł I – wspierający gminę w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.
  • Moduł II – wspierający gminę w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego i wynosi 49 714 zł na moduł I oraz 10 243 zł  na moduł II.

Dzięki realizacji programu świadczone Seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie będą przebiegały sprawniej, a seniorzy uzyskają pomoc m. in. w czynnościach dnia codziennego oraz zyskają poczucie bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Zgłoszenia do Programu są przyjmowane bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce, pod nr tel.: 22 763 42 72. Pracownik Ośrodka ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. Szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia zostają określone podczas pierwszej wizyty.

Program jest realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury

Kobyłka – nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 [...]
0 komentarzy
Zielonka - przerwa w dostawie prądu 6 lutego

Kobyłka – Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody netto w 2023 roku nie przekroczyły 2500 zł na osobę w [...]
0 komentarzy
Samorządowcy Powiatu Wołomińskiego i Kobyłki omawiali przyszłe inwestycje

Samorządowcy Powiatu Wołomińskiego i Kobyłki omawiali przyszłe inwestycje

Władze Powiatu Wołomińskiego oraz przedstawiciele kobyłkowskiego samorządu spotkali się, aby omówić przyszłe inwestycje infrastrukturalne w Kobyłce. Dyskusje koncentrowały się na dwóch kluczowych projektach, [...]
0 komentarzy
Kobyłka - nowa nawierzchnia na Ul. Dojazdowej – modernizacja ważnego odcinka zakończona

Kobyłka – nowa nawierzchnia na ul. Dojazdowej – modernizacja ważnego odcinka zakończona

18 lipca nastąpił odbiór ulicy Dojazdowej, która została zmodernizowana na odcinku od ul. Załuskiego do ul. Jałowcowej. Ulica, która od dłuższego czasu wymagała [...]
0 komentarzy
Nowa umowa na rzecz seniorów w Kobyłce: wsparcie dla samodzielności

Nowa umowa na rzecz seniorów w Kobyłce: wsparcie dla samodzielności

18 lipca Burmistrz Kobyłki Konrad Kostrzewa oraz Skarbnik Emilia Bakierska podpisali w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej umowę, która z pewnością przyniesie wiele korzyści [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.