Kobyłka – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej oraz oddziałów sportowych ( klasa I i IV )

Kobyłka - spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej oraz oddziałów sportowych ( klasa I i IV )

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce informuje, że spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej oraz oddziałów sportowych ( klasa I i IV ) w roku szkolnym 2024/2025 odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 19.00 w auli szkoły.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W terminie od 1 do 22 marca 2024 r. rodzice, których dzieci 1 września 2024 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej winni zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr LI/444/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (wyłącznie w formie papierowej) w sekretariacie szkoły (wejście od ulicy Załuskiego). Druk zgłoszenia będzie do pobrania od 1 marca 2024 r. ze strony internetowej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas i szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych.

Druk wniosku będzie dostępny w terminie rekrutacji.

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziałów sportowych klas I i IV

W wyniku rekrutacji przyjęci zostaną uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani w drodze próby sprawnościowej i zmieszczą się w limicie ilościowym właściwym dla danej klasy. Druk wniosku będzie dostępny w terminie rekrutacji.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka

III sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 14:30.  w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Porządek [...]
0 komentarzy
Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka

20 maja 2024 roku w godzinach wieczornych rozpocznie się mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Kobyłka. Zamiatanie będzie odbywać się w następującej [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Losowanie kolejności projektów w Budżecie Obywatelskim

W III edycji Budżetu Obywatelskiego zbliża  się etap głosowania (5-29 czerwca). Będzie można głosować na jeden projekt twardy i jeden miękki – lista [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Fit Projekt - bezpłatne zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Kobyłka – Fit Projekt – bezpłatne zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

UM Kobyłka zaprasza  serdecznie do udziału w bezpłatnych zajęciach pn. „Fit Projekt” finansowanego z budżetu Miasta Kobyłka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Zajęcia [...]
0 komentarzy
Plener Muzealny w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce

Kolejny Plener Muzealny za nami!

11 maja w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce (ul. Pionierska 7) po raz kolejny na kilka godzin mogliśmy przenieść się w czasie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.