Komunikat UG Dąbrówka dot. podatku

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuje się, że zapłata I raty podatku za 2020 z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań podatkowych w formie bezgotówkowej ? przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany na naszej stronie internetowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.