Konkursy ofert na dzierżawę miejskich nieruchomości w Zielonce

Ruszają konkursy ofert na dzierżawę/najem  miejskich nieruchomości gruntowych. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą w ogłoszeniach burmistrza Zielonki

Ogłoszenie Nr 1

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na dzierżawę/najem terenu pod garaż przy ul. Lipowej 8 w Zielonce  – stanowiącą działkę ew. Nr 56/1 w obrębie 4-90-03  o pow. 15 m. kw.

Wybór osoby która uzyska dzierżawę/najem nieruchomości gminnej – terenu pod garaż nietrwale związany z gruntem, będzie dokonywany na podstawie Procedury wyboru dzierżawcy/najemcy –  na okres do lat 3 *link do  procedury*, na podstawie Zarządzenia nr 3/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 stycznia 2021 r.

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 2 do procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia) w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  TERENU POD GARAŻ  przy ul. Lipowej 8 w Zielonce – Ogłoszenie Nr 1w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Stawka minimalna opłaty z tytułu dzierżawy/najmu 5,56 zł za 1 m. kw. Miesięcznie  netto.

Termin składania ofert: 22 października  2021 roku do godz. 15.00.


Ogłoszenie Nr 2

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na dzierżawę/najem terenu pod garaż przy ul. Długiej 18 w Zielonce  – stanowiącą działkę ew. Nr 17 w obrębie 4-80-08  o pow. 15 m. kw.

Wybór osoby która uzyska dzierżawę/najem nieruchomości gminnej – terenu pod garaż nietrwale związany z gruntem, będzie dokonywany na podstawie Procedury wyboru dzierżawcy/najemcy –  na okres do lat 3 *link do  procedury*, na podstawie Zarządzenia nr 3/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 stycznia 2021 r.

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 2 do procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia), w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  TERENU POD GARAŻ  przy ul. Długiej 18 w Zielonce – Ogłoszenie Nr 2, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Stawka minimalna opłaty z tytułu dzierżawy/najmu 5,56 zł za 1 m. kw. Miesięcznie  netto.

Termin składania ofert: 22 października  2021 roku do godz. 15.00.


Ogłoszenie Nr 3

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na dzierżawę/najem gruntu przeznaczonego na cele związane z prowadzeniem działalności usługowo-handlowej – terenu o pow. 21 m.kw.

Wybór osoby która uzyska dzierżawę/najem nieruchomości gminnej, będzie dokonywany na podstawie Procedury wyboru dzierżawcy/najemcy nieruchomości gminnych na okres do lat 3 *link do  procedury*, na podstawie Zarządzenia nr 3/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 stycznia 2021 r.

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze    formularza stanowiącego załącznik nr 2 do procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia) w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ – TERENU NA TARGOWISKU MIEJSKIM – OGŁOSZENIE NR 3, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Stawka minimalna opłaty z tytułu dzierżawy/najmu

  • za grunt niezabudowany – 8,72 zł za jeden m. kw. miesięcznie netto;
  • za grunt zabudowany obiektami handlowo-usługowymi stanowiącymi własność dzierżawcy/najemcy: 14,25 zł za jeden m. kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce lub 17,54 zł za jeden m. kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką.

Termin składania ofert: 22 października 2021 roku do godz. 15.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

  1.  wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy oraz rozliczania opłat za dzierżawę,
  2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych – identyfikator oferenta zostanie opublikowany w protokole z oceny ofert. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych – wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych – podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

 

Więcej informacji z Zielonki

komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji [...]
0 komentarzy
Kulturalny weekend w OKIS

Kulturalny weekend w OKIS

W najbliższy weekend Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce zaprasza w podróż w dalekie, górskie tereny niedostępnego Bhutanu. W niedzielę 23 stycznia, o [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK w Zielonce

W związku z urlopem pracownika, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce w dniach 24 –  29 stycznia zmianie godzin pracy PSZOK. Punkt [...]
0 komentarzy
Zmiana lokalizacji placu zabaw na Siwkach

Zmiana lokalizacji placu zabaw na Siwkach

Plac zabaw na Siwkach zmieni lokalizację. Przeniesienie urządzeń rekreacyjnych jest spowodowane wypowiedzeniem umowy przez właściciela działki przy ul. Wiejskiej, dzierżawionej przez Miasto Zielonka [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

XLI Sesja Rady Miasta Zielonka

XLI Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa [...]
0 komentarzy
azbest

Obowiązek składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, do 31 stycznia br. każdy posiadacz wyrobów azbestowych zobowiązany jest do przygotowania takiej informacji. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, [...]
0 komentarzy

Zmiany w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Zielonce

Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. uzależnień od alkoholu i narkotyków w roku 2022 będzie czynny w: czwartki w godzinach 8:00 – 12:00 oraz w [...]
0 komentarzy
wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka

Konsultacje społeczne wykazu kąpielisk w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2022. Podstawa [...]
0 komentarzy
Zgłoś zbiornik na nieczystości i przydomową oczyszczalnię

Zgłoś zbiornik na nieczystości i przydomową oczyszczalnię

Każda gmina ma wynikający z ustawy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym [...]
0 komentarzy
Nowy plac zabaw w Zielonce nabiera kształtów

Nowy plac zabaw w Zielonce nabiera kształtów

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce nabiera realnych kształtów. Modernizacja placu to dopiero pierwszy z etapów poprawy infrastruktury sportowej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.