Konstytucja Biznesu, co to takiego jest?

zoltek

O tym, czym jest Konstytucja Biznesu, dlaczego ją prowadzono i od kiedy obowiązuje, czym będzie zajmował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Konstytucja Biznesu stała się faktem. Co zmienią nowe przepisy?
– Rzeczywiście, w ubiegły poniedziałek 26 marca Prezydent podpisał pakiet ustaw popularnie zwany Konstytucją biznesu.
– No tak, ale to kolejne ustawy, kolejne przepisy prawne. Jaki jest cel tych przepisów?
– Celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
– Czego konkretnie dotyczą zmiany?
– Zmiany dotyczą kilku kwestii: relacji na linii przedsiębiorca – urząd i załatwiania spraw urzędowych, dotyczyć będą również zakładania firmy, zawieszania działalności gospodarczej, zasad tworzenia prawa dla przedsiębiorców oraz obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie ustawa Prawo przedsiębiorców, która określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
– Dużo tego. Może spróbujmy omówić je po kolei?
– Oczywiście. Otóż wiele ma się zmienić w relacjach przedsiębiorca – urzędnik. Konstytucja wprowadza zasadę, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznaczać to ma, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny i dowolny, jeśli tylko nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń. Kolejnym kamieniem milowym ma być domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów ma oznaczać, że niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą proporcjonalności urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie może żądać dokumentów, którymi już dysponuje. Zostanie również powołany Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma być swego rodzaju strażnikiem poszanowania praw przedsiębiorców.
– Robi wrażenie. Wygląda to na zupełnie nową jakość w kontaktach w urzędami.
– Rzeczywiście robi wrażenie. Jak zawsze praktyka pokaże, czy na pierwszym wrażeniu się nie skończy.
– A co z zakładaniem nowych firm? Tyle mówiło się o zwolnieniu ze składek ZUS.
– Przez pierwsze sześć miesięcy od założenia firmy przedsiębiorca nie będzie musiał zgłaszać się do ubezpieczenia społecznego. W praktyce oznacza to ok. 200 zł oszczędności miesięcznie.
– Jak to tylko 200 zł?
– No tak. Nieobowiązkowa będzie składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (320 zł) będzie jak dotychczas obowiązkowa od pierwszego dnia prowadzenia działalności.
– To szumnie zapowiadane ograniczenie składek ZUS nie jest aż tak wielką ulgą.
– Samo zwolnienie przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej ze składek ZUS na ubezpieczenie społeczne może i nie, ale wprowadzono pojęcie tzw. Działalności nierejestrowej.
– Na czym to polega?
– Na tym, że nie musisz zakładać firmy jeśli prowadzisz drobną działalność i Twoje miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnej pensji (1050 zł). Dla przykładu jeśli student udziela korepetycji i zarabia mniej niż 1050 zł miesięcznie to nie będzie musiał zakładać firmy. W takim wypadku oszczędność jest oczywista: nie musi płacić w ogóle składek ZUS i nie musi prowadzić rachunkowości. Dochody z tego tytułu rozliczy według skali podatkowej.
– A pozostałe zmiany?
– Pozostałe zmiany są równie ważne. Np. będzie można zawiesić działalność gospodarczą, jeśli pracownik jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym; dziś to niemożliwe. Dodatkowo będzie można wskazać okres zawieszenia. Bardzo rozsądną wydaje się zmiana, że po okresie zawieszenia działalność zostanie automatycznie odwieszona, a nie jak dziś po upływie 24 miesięcy zamknięta.     c.d.n.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.