Konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju „Równiny Wołomińskiej” na lata 2023-2027

Lokalnej Strategii Rozwoju "Równiny Wołomińskiej"

Lokalna Grupa Działania zaprasza na konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju „Równiny Wołomińskiej” na lata 2023-2027. Przyjdź i podziel się swoją wizją rozwoju lokalnej ojczyzny.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 lipca w godzinach 9:00-12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5.

Program spotkania:

  1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
  7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
  8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
  9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Fundusze europejskie rozwinęły subregion warszawski wschodni. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, zdrowia, ekologii, a także dostępności i edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu [...]
0 komentarzy
Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

W oczekiwaniu na wyniki badań wody pobranej z otworu badawczego GT-1 w Wołominie UM Wołomin analizuje scenariusze zastosowania geotermii w gminie. Możliwości jest [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

Ząbki – Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

W zawiązku z zaistniałym wypadkiem w dniu 17 września 2023 r. podczas 5. wyścigu EV w trakcie wydarzenia 7. Zlot Samochodów Elektrycznych i Wodorowych , [...]
0 komentarzy

Pożar w hurtowni fajerwerków w Kobyłce

W godzinach porannych doszło do wybuchu, a następnie pożaru budynku hurtowni z fajerwerkami przy ul. Nadarzyńskiej w Kobyłce. Na miejscu pracują strażacy i [...]
0 komentarzy

Mazowsze zakończyło największy w historii zakup pociągów!

61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest już na torach. Rekordowe w skali kraju zamówienie KM zakończone! Pociągi dostarczyła spółka Stadler Polska. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.