Konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju „Równiny Wołomińskiej” na lata 2023-2027

Lokalnej Strategii Rozwoju "Równiny Wołomińskiej"

Lokalna Grupa Działania zaprasza na konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju „Równiny Wołomińskiej” na lata 2023-2027. Przyjdź i podziel się swoją wizją rozwoju lokalnej ojczyzny.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 lipca w godzinach 9:00-12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5.

Program spotkania:

  1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
  7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
  8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
  9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Budowa II linii metra – wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

Budowa II linii metra – wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

Po uzupełnieniu dokumentacji przez inwestora i przeprowadzeniu kontroli, 27 września br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (MWINB), udzielił kolejne pozwolenia na użytkowanie wschodniego [...]
0 komentarzy
Drogowe inwestycje. Kiedy finał?

Drogowe inwestycje. Kiedy finał?

Objazdy, znaki zakazów wjazdu, nakazów skrętu, to dzisiejsza rzeczywistość z jaką każdego dnia mieszkańcy gmin na terenie powiatu wołomińskiego mają coraz częściej do [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży, aktów wandalizmu oraz zniszczenia mienia jakie miały miejsce na terenie Radzymina i Wołomina. Jeszcze teraz możesz zareagować i „Nie [...]
0 komentarzy
Marki - będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

Marki – będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

O konieczności właściwego zabezpieczenia skrzyżowania ulic Głównej, Dworkowej i ks. Połaskiego (droga wojewódzka 631) marecki samorząd apelował do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...]
0 komentarzy

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 27 września do 6 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.