XLVI Sesja Rady Miasta Zielonka

Sesja Rady Miasta Zielonka

XLVI Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
 5. Raport o stanie Miasta Zielonka 2021 r.
  1. przedstawienia raportu o stanie Miasta Zielonka 2021 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka;
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. (Druk Nr 482).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2021 r. (Druk Nr 483)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (Druk Nr 484)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026. (Druk Nr 485)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielonka na rok szkolny 2022/2023. (Druk Nr 486)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka. (Druk Nr 487)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. (Druk Nr 488)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Zielonce, ul. Staszica 16. (Druk Nr 489)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej wynikającego z kontroli pod nazwą: ?Kontrola realizacji uchwały w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych w latach 2019 i 2020?. (Druk Nr 490)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 r. (Druk Nr 491)
 16. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych
 17. Zamknięcie sesji.

 

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl ? zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka: Grające sąsiedztwo na Skwerze Matki Teresy

Zielonkowskie tournée Grającego Sąsiedztwa tym razem zawita do centrum miasta. Już jutro na Skwerze Matki Teresy cygański, muzyczny pokaz. Zespół Dromenca to nie [...]
0 komentarzy
Lato w mieście Zielonka

Lato w mieście Zielonka

Dofinansowany przez Miasto Zielonka wypoczynek dla dzieci z zielonkowskich szkół również i w tym roku cieszy się dużą popularnością. Odbyły się  już 4 [...]
0 komentarzy

Zielonka – ostateczne koncepcje budowy ulic Ossowskiej i Korczaka

Każdy wniosek zgłoszony przez mieszkańców został poddany szczegółowej analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę przede wszystkim możliwości prawno-techniczne danego rozwiązania oraz [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka poszukuje kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach. Obie rekrutacje trwają do 19 sierpnia tego roku, do godziny [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Zielonka – Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Już jutro czas na kolejny przystanek  Grającego Sąsiedztwa. Tym razem zagra  Brass Band. Na koncert o godzinie 20:00 zapraszają burmistrz Miasta Zielonka Kamil [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.