Konsultacje w CAF3

Konsultacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) ogłosiło otwarty nabór wniosków (zarysów projektów) w ramach Programu ?Rozwój lokalny? finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 ? 2021. Resort realizuje ten program z partnerami – Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Budżet Programu ?Rozwój lokalny? w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

Program ?Rozwój Lokalny? jest adresowany do małych i średnich miast wskazanych z nazwy w badaniu zrealizowanym przez Polską Akademię Nauk, w tym także Gminy Miasto Marki. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.  Lista uprawnionych do złożenia wniosku podmiotów liczy 255 miast. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Planowany konkurs będzie polegał na wdrożeniu w miastach ok. 15 kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Mogą to być realizacje infrastrukturalne i miękkie, w tym działania na rzecz wzmacniania czy podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych celów rozwojowych miasta. Projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego.

Procedura wyboru projektów do dofinansowania składa się z II etapów:

Etap I (obecny) ? otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast

Etap II ? wybór ok. 15 projektów do dofinansowania.

Gmina Miasto Marki musi dostarczyć do MIR zarys projektu do dnia 22 lipca 2019 r. do godziny 16:15. Spotkanie w Centrum Aktywności Fabryczna 3 odbędzie się 18 lipca o godz. 18.00

Źródło: UM Marki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.