UKS Salto składa wniosek na realizację projektu

Zielonka - ogłoszenie o wynikach konkursu

W dniu 5 lipca 2019 r. w trybie §12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynął wniosek UKS Salto Marki na realizację projektu ?ACRO CAMP ? Zgrupowania szkoleniowe zawodników UKS Salto Marki?.

Każdy, w terminie do dnia 19 lipca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi drogą elektroniczną caf3@marki.pl lub telefonicznie 691 255 005

Źródło: UM Marki

Opublikowane w kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.