Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Do 17 lipca można wnosić uwagi i propozycje do Projektu programu współpracy na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zaplanujmy razem działania dla trzeciego sektora! Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na e-mail: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej wysłać na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Formularz zgłoszenia

Źródło: UM Kobyłka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.