Przetargi w Kobyłce

Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

12 lipca ogłoszono dwa przetargi w Kobyłce – jeden na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4×4 dla OSP, drugi na a budowę ulicy Ejtnera.

Urząd Miasta ogłosił dzisiaj postępowanie na budowę ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową. Termin otwarcia ofert to 29 lipca 2019 r.

W ramach inwestycji planowany jest następujący zakres robót:

  • wycinka kolidującej zieleni,
  • zasypanie istniejących rowów,
  • budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej i deszczowo-drenażowej oraz wpustów ulicznych,
  • budowa układu drogowego ul. Ejtnera,
  • budowa układów drogowych we fragmentach ul. Krzywej,
  • uporządkowanie terenu

W ramach budowy ulicy Ejtnera przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni dwukierunkowej z asfaltu, budowę obustronnych chodników, pobocza utwardzonego płytami EKO, zjazdów do bram wjazdowych z kostki betonowej, a także wykonanie dwóch progów zwalniających oraz dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.

Natomiast na fragmentach ulicy Krzywej planowana jest budowa jezdni, chodników, pobocza z płyt EKO oraz zjazdów do bram wjazdowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).


Na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4×4 dla OSP. Zapraszamy do udziału.

Oferty można składać do 22 lipca 2019 r., godz. 15:00, Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, pok. nr 14 (sekretariat).

Więcej informacji na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej

Źródło: UM Kobyłka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.