Kontrole w Kobyłce

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Szambo i przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną skontrolowane.  Nowy obowiązek gmin.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r., o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie Miasta Kobyłka oraz do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Każde skorzystanie z usług takiej firmy musi zostać udokumentowane, otrzymaniem dokumentów potwierdzających wykonanie tej usługi (umowy z firmą i rachunków za usługę), które trzeba okazać na każde wezwanie urzędu.

Brak dokumentów potwierdzających opróżnianie szamba przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela szamba. Ponadto ukarany ponosi koszty opróżnienia zbiornika zleconego przez gminę, która musi podjąć się tego zadania w sytuacji, kiedy właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania zawartości szamba.

Prawo nie zabrania podpisania umowy, na wywóz nieczystości, z kilkoma firmami. Wybrane firmy muszą posiadać aktualne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kobyłka na odbiór i transport nieczystości na terenie Miasta Kobyłka

Nowelizacja Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia powszechnej kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków raz na dwa lata.

Gmina ma prawo skontrolować fakt, czy samo szambo jest wybudowane zgodnie z przepisami prawa, szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów oraz czy jest szczelne. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą mogły skutkować nie tylko karą, ale też natychmiastową koniecznością naprawy wszelkich uchybień.

Podczas kontroli należy okazać oba dokumenty tj. umowę i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Lista przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy dostępna jest na stronie UM  Kobyłka w zakładce gospodarka odpadami :

https://www.kobylka.pl/strona-3549-wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie.html

 

Więcej informacji z Kobyłki

Ząbki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kobyłka – doręczanie decyzji podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kobyłce informuje, że pracownicy Urzędu w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2023 r. będą jak [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Planowana przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wołomin oraz w Kobyłce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z realizacją prac remontowanych na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” planowana jest kilkugodzinna przerwa [...]
0 komentarzy
Kobyłka - teren budowy PKP PLK - wyłączony z użytkowania

Kobyłka – teren budowy PKP PLK – wyłączony z użytkowania

W Kobyłce trwa budowa dwóch wiaduktów drogowych w ulicy Warszawskiej i ul. Granicznej oraz tunelu pod torami w śladzie ul. Orszagha. Wykonawca inwestycji [...]
0 komentarzy
WOŚP w Kobyłce

WOŚP w Kobyłce

31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  odbędzie się 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. [...]
0 komentarzy

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się stacjonarnie w Sali Konferencyjnej Urzędu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.