Kontrole w Kobyłce

Wołomin - złóż sprawozdania o ściekach odebranych od mieszkańców

Szambo i przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną skontrolowane.  Nowy obowiązek gmin.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r., o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie Miasta Kobyłka oraz do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Każde skorzystanie z usług takiej firmy musi zostać udokumentowane, otrzymaniem dokumentów potwierdzających wykonanie tej usługi (umowy z firmą i rachunków za usługę), które trzeba okazać na każde wezwanie urzędu.

Brak dokumentów potwierdzających opróżnianie szamba przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela szamba. Ponadto ukarany ponosi koszty opróżnienia zbiornika zleconego przez gminę, która musi podjąć się tego zadania w sytuacji, kiedy właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania zawartości szamba.

Prawo nie zabrania podpisania umowy, na wywóz nieczystości, z kilkoma firmami. Wybrane firmy muszą posiadać aktualne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kobyłka na odbiór i transport nieczystości na terenie Miasta Kobyłka

Nowelizacja Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia powszechnej kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków raz na dwa lata.

Gmina ma prawo skontrolować fakt, czy samo szambo jest wybudowane zgodnie z przepisami prawa, szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów oraz czy jest szczelne. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą mogły skutkować nie tylko karą, ale też natychmiastową koniecznością naprawy wszelkich uchybień.

Podczas kontroli należy okazać oba dokumenty tj. umowę i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Lista przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy dostępna jest na stronie UM  Kobyłka w zakładce gospodarka odpadami :

https://www.kobylka.pl/strona-3549-wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie.html

 

Więcej informacji z Kobyłki

3 edycja Food Truck Festivals w Kobyłce

3 edycja Food Truck Festivals w Kobyłce

Już 2 czerwca Food Trucki powrócą do Kobyłki. Do 4 czerwca na chętnych czeka pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera, relaksująca muzyka, zabawy, konkursy oraz [...]
0 komentarzy
Kobyłka - aktywizacja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa oraz budowanie kapitału społecznego

Kobyłka – aktywizacja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa oraz budowanie kapitału społecznego

Urząd Miasta Kobyłka stale przygląda się społeczności i diagnozuje, jakie przestrzenie wymagają dodatkowego wsparcia. Jednym z obszarów, który został zidentyfikowany jako wymagający większej [...]
0 komentarzy
Piknik z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kobyłka – Piknik z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

27 maja 2023 r. od godz. 15:00 na Plac 15 Sierpnia odbędzie się Piknik z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanym [...]
0 komentarzy
Kobyłka - utrudnienia na ul. Jasińskiego

Kobyłka – utrudnienia na ul. Jasińskiego

23 maja 2023 r. w godz. 8.00 – 16.00 na ul. Jasińskiego będzie wylewany asfalt. Ruch dla samochodów zostanie wstrzymany, dlatego UM Kobyłka [...]
0 komentarzy
Czasowa organizacja ruchu w ul. Szerokiej w Kobyłce

Czasowa organizacja ruchu w ul. Szerokiej w Kobyłce

Od 23 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ul. Szerokiej w Kobyłce na odc. od granicy z gm. Zielonka do ronda przy [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.