Kontrole w Kobyłce

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Szambo i przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną skontrolowane.  Nowy obowiązek gmin.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r., o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie Miasta Kobyłka oraz do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Każde skorzystanie z usług takiej firmy musi zostać udokumentowane, otrzymaniem dokumentów potwierdzających wykonanie tej usługi (umowy z firmą i rachunków za usługę), które trzeba okazać na każde wezwanie urzędu.

Brak dokumentów potwierdzających opróżnianie szamba przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela szamba. Ponadto ukarany ponosi koszty opróżnienia zbiornika zleconego przez gminę, która musi podjąć się tego zadania w sytuacji, kiedy właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania zawartości szamba.

Prawo nie zabrania podpisania umowy, na wywóz nieczystości, z kilkoma firmami. Wybrane firmy muszą posiadać aktualne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kobyłka na odbiór i transport nieczystości na terenie Miasta Kobyłka

Nowelizacja Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia powszechnej kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków raz na dwa lata.

Gmina ma prawo skontrolować fakt, czy samo szambo jest wybudowane zgodnie z przepisami prawa, szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów oraz czy jest szczelne. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą mogły skutkować nie tylko karą, ale też natychmiastową koniecznością naprawy wszelkich uchybień.

Podczas kontroli należy okazać oba dokumenty tj. umowę i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Lista przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy dostępna jest na stronie UM  Kobyłka w zakładce gospodarka odpadami :

https://www.kobylka.pl/strona-3549-wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie.html

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Kobyłka – piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka

UM Kobyłka zaprasza dzieci i młodzież z Kobyłki do udziału w Pikniku Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca (sobota) [...]
0 komentarzy
Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

31 maja 2024 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Food Truck Festiwal

Kobyłka – Food Truck Festiwal

Już wkrótce Kobyłka zamieni się w pachnącą, kulinarną arenę, na której będzie można spróbować dań kuchni z całego świata. A oprócz tego dostępna [...]
0 komentarzy

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

III Charytatywny Bieg Godności Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka odbędzie się 2 czerwca 2024 r. w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie [...]
0 komentarzy
Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce

Piknik Rodzinny odbędzie się 25 maja 2024 r. w godz. 14:00 – 18:00 na terenie ZSP Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.