Kontrowersje wokół Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Nie słabną kontrowersje wobec przebiegu drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Inwestycje te były tematem spotkań z samorządami, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała zdalnie na początku bieżącego roku. W połowie sierpnia Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konsultacje publiczne projektu, które potrwają do 17 września br.

Zdaniem GDDKiA wybudowanie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej poprawi połączenie stolicy z innymi regionami kraju oraz usprawnić komunikację wewnątrz miasta, przejmując ciężki ruch tranzytowy. Jednak w dużej mierze odbędzie się to kosztem gmin, także z naszego powiatu, przez które obwodnica będzie przebiegać. Na Facebooku powstała grupa Zegrze NIE dla Tirów, zrzeszająca mieszkańców powiatów wołomińskiego i legionowskiego. Jej członkowie protestują przeciwko „czerwonemu” i „zielonemu” wariantowi trasy. Zaniepokojeni są także samorządowcy , pisaliśmy o tym 27 maja br. w artkule „Co dalej z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej”. W połowie sierpnia Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konsultacje publiczne projektu, jednostki administracyjne, przez które przebiega wspomniana trasa mogą, do 17 września br zgłaszać uwagi do projektu. Zapytaliśmy burmistrzów i wójtów czy wezmą udział w konsultacjach.
Obszerną i wyczerpującą odpowiedź (której pełna treść jest dostępna na naszej stronie internetowej) otrzymaliśmy od burmistrza Tłuszcza, Pawła Bednarczyka.
– Ogłoszone konsultacje dotyczą Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Znalazł się w nich zapis o konieczności budowy OAW. Mieszkańcy Gminy Tłuszcz zostali o tym fakcie powiadomieni za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz mediów społecznościach, a ja jako Burmistrz Tłuszcza prześlę uwagi, które uważam za istotne biorąc pod uwagę dbałość o lokalne uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i społeczne. Uważam, że bardzo istotne, zarówno dla rozwoju całego kraju, jak i poszczególnych regionów są inwestycje drogowe planowane na tak szeroką skalę, jednak decyzja o lokalizacji przebiegu trasy powinna zostać podjęta biorąc pod uwagę minimalną ingerencję w istniejące domostwa, obszary chronione oraz cenne przyrodniczo, a także zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych gmin. Najbardziej optymalny wariant powinien pogodzić zarówno kryteria ekonomiczne, jak i społeczne oraz środowiskowe – zaznacza burmistrz Paweł Bednarczyk.
Rada Gminy oraz wójt gminy Klembów stanowczo sprzeciwiają się zaproponowanemu wariantowi przebiegu trasy S10 przez teren Gminy Klembów.
– Rozumiemy oczywiście konieczność i potrzebę budowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy. Wszyscy przecież chcemy korzystać z szybkiego i bezpiecznego dojazdu do Warszawy, czy do innych miast w Polsce. Jednak planowany korytarz drogi S10 biegnie przez istniejące osiedla na terenie gminy Klembów i tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Spowoduje to konieczność przesiedlenia mieszkańców! Proponowany szlak trasy S10 spowoduje podzielenie gminy na dwie części, co sprawi olbrzymie utrudnienia dla mieszkańców w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, kościoły, cmentarze), a w konsekwencji uniemożliwi to zrównoważony rozwój gminy. Bezpowrotnie ulegnie degradacji środowisko naturalne gminy, zwłaszcza chroniony drzewostan Rezerwatu „Dębina” w Ostrówku. Niezwykle istotne jest to, że zaprezentowany wariant przebiegu trasy jest sprzeczny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2018 r. Uchwalony Plan zakłada poprowadzenie Autostradowej Obwodnicy Warszawy śladem Drogi Krajowej nr 50 (Stanisławów–Łochów), a następnie śladem Drogi Krajowej nr 62 (Łochów–Wyszków–Serock). Dlaczego autorzy koncepcji wariantów przebiegu trasy S10 nie uszanowali ważnych dokumentów planistycznych? Przecież po to tworzy się Plany, żeby wszyscy wiedzieli gdzie planowane są strategiczne inwestycje drogowe. Kolejne pytanie, to dlaczego już na tak wczesnym etapie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odrzuca dwa inne warianty trasy S10, które przebiegają około 10 km od Gminy Klembów, powołując się na wyssane z palca szacowane koszty poszczególnych wariantów. Przy czym różnica kosztowa między poszczególnymi wariantami jest rzędu 10%. Moim zdaniem, nie jest to podstawa do podjęcia zobowiązujących decyzji. Na każdym etapie konsultacji zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich uwag. Wiemy, że największa ilość wniosków pochodzi z Woli Rasztowskiej, przez którą miałaby przechodzić obwodnica.
W 2020 roku organizowaliśmy zebrania sołeckie w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców. Na podstawie zebranych informacji od mieszkańców Rada Gminy oraz Wójt zajęli odpowiednie stanowiska – deklaruje Rafał Mathiak, wójt Gminy Klembów.
Mariusz Dybka, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminu Jadów twierdzi, że także Gmina Jadów weźmie udział w konsultacjach, jednak na chwilę obecną nie może określić jakie pytania zadadzą jadowscy samorządowcy, gdyż nie są znane szczegóły do których można się odnieść. Jego zdaniem sprawa obwodnicy sporadycznie pojawia się na zebraniach wiejskich, pytania dotyczą ewentualnego przebiegu OAW.
Wójt gminy Dąbrówka, Radosław Korzeniewski, inwestycję popiera, ale tylko w przypadku, gdy teren przez który będzie przebiegać, nie zostanie narażony na szkody m.in. przyrodnicze.
– Razem z Radą Gminy Dąbrówka popieramy budowę obwodnicy S10, jeżeli teren na którym powstanie nie będzie narażony na szkody np. przyrodnicze. Jesteśmy w stałym kontakcie z GDDIKA i będziemy oczywiście brać udział w konsultacjach. Zwrócimy uwagę, że wariant północny, który teoretycznie przechodziłby w okolicach miejscowości Dreszew jest mniej korzystny dla Gminy Dąbrówka, niż wariant południowy. Budowa trasy wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców, którzy swoje zastrzeżenia artykułują na forach albo sesjach rady gminy. Oczywiście na bieżąco informuje każdego kto jest zainteresowany – napisał Radosław Korzeniewski, wójt Dąbrówki.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Wyłączenia prądu,

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 18 do 22 października 2021 planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie Godziny Stacja Borki ul. Ustronna ul. [...]
0 komentarzy
szczepienia

Jak się szczepią mieszkańcy powiatu wołomińskiego

Na stronie gov.pl można sprawdzić, jaki procent mieszkańców powiatu wołomińskiego został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Zielonka w rankingu ogólnopolskim zajmuje najwyższe 62 miejsce. Ząbki [...]
0 komentarzy

Spotkanie online z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim – 11.10.2021 r.

Już po raz czwarty  burmistrz Radzymina spotkał się online z mieszkańcami Radzymina. W pierwszej części opowiedział o gminnych inwestycjach, sytuacji gminy oraz planach [...]
0 komentarzy

Strefa płatnego parkowania w Ząbkach

Na rok 2022 planowana jest realizacja strefy płatnego parkowania w Ząbkach. To duża zmiana w życiu zmotoryzowanych mieszkańców  miasta. Wiesław Sokołowski, zastępca kierownika [...]
0 komentarzy

Rozbita grupa przestępcza kradnąca luksusowe samochody

Podczas wspólnej akcji na terenie Wołomina policjanci z KPP Kraków wraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy udziale Komendy Stołecznej Policji [...]
0 komentarzy

Nowe dowody osobiste od 8 listopada

Od poniedziałku, 8 listopada, będziemy mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (oprócz zdjęcia). W warstwie elektronicznej i graficznej znajdą [...]
0 komentarzy

O szpitalu z wołomińskimi radnymi

Na zaproszenie Marka Górskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie, na ostatnie posiedzenie przybył Grzegorz Krycki, dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie. Powodem zaproszenia dyrektora [...]
0 komentarzy

Strażacka kronika zdarzeń w Powiecie Wołomińskim 4-10 października

Bardzo pracowity tydzień mają za sobą strażacy z PSP Wołomin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu.  Główne przyczyny wyjazdów stanowiły kolizje [...]
0 komentarzy

Centrum Przesiadkowe w Wołominie już gotowe!

Strategiczna inwestycja dla Wołomina zakończona. Przy ul. Legionów (w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego) w Wołominie powstało nowoczesne, bezpieczne i przyjazne [...]
0 komentarzy

ZUS dementuje: nie będziemy prosić banków i telekomów o dane klientów

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Zakład [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.